зразок генеральної довіреності на всі повноваження Україні

Содержание

зразок генеральної довіреності на всі повноваження Україні

Генеральна довіреність: ризики покупки автомобіля (авто)

ВАМ НЕ ПОТРІБНО САМОСТІЙНО ШУКАТИ БЛАНК ДОРУЧЕННЯ, ЗРАЗОК. Всі необхідні бланки довіреності та зразки, типові і попередні документи (для різних ситуацій) є у нотаріуса.

При придбанні автомобіля (авто) будь-яка людина думає, як мінімізувати свої витрати. Варіантів покупки автомобіля кілька: придбання нового автомобіля в салоні, покупка на спеціалізованому ринку і через оголошення.

Дуже поширеним методом придбання автомобіля є покупка через оформлення генеральної довіреності.

Для більшості власників автомобілів придбання не нового автомобіля через генеральну довіреність є способом заощадити гроші. Але якщо взяти юридичну сторону даного питання, то купівлі-продажу автомобіля через укладення генеральної довіреності не існує.

Генеральною довіреністю, є документ, що в обов'язковому порядку оформляється нотаріусом, відповідно до якого довірена особа (повірений) вчиняє дії в інтересах і від імені власника автомобіля (довірителя) при цьому здійснюючи будь-які дії з авто (власністю довірителя)

Маючи на руках цей вид довіреності, довірена особа може доручати повноваження в рамках доручення третім особам, здавати авто в оренду, оформляти виїзд за кордон, експлуатувати автомобіль, знімати (ставити) на облік авто.

Основною відмінністю генеральної довіреності від договору купівлі-продажу автомобіля є відсутність права власності на автомобіль у особи, яка отримала таку довіреність. Ці моменти регулюються статтями 237 - 244 ЦК України.

Покупці автомобіля на момент вибору, яким чином буде здійснена операція передачі прав власності на автомобіль повинні чітко розуміти, що оформлення договору купівлі продажу авто хоч і дорожче, але в майбутньому убереже власника від багатьох проблем.

Можливі ризики при оформленні генеральної довіреності

Відповідно до статті 1166 ЦК України при нанесенні шкоди автомобілем (ДТП і так далі) компенсація лягає на його власника. А при продажу авто через генеральну довіреність власник юридично не змінюється. Звичайно то що особа продала автомобіль через генеральну довіреність не було за кермом буде доведено, проте це витрати грошей, нервів і врешті-решт часу.

 • Якщо особа, що продало автомобіль за допомогою оформлення генеральної довіреності має борги, і його майно буде затримано, то і продане авто так само потрапить під арешт. І існує дуже невеликий відсоток ймовірності, що, маючи, арешт за борги колишній власник захоче ще і вам повертати гроші.
 • Так само існує шахрайська схема, при якій після передачі грошей довіреність відгукується, авто оголошується в розшук, а контакт з продавцем втрачається.
 • Якщо продавець помер, то власність переходить спадкоємцям, і юридично вони будуть власниками авто, не дивлячись на його продаж за допомогою оформлення генеральної довіреності.

Дуже важливо пам'ятати покупцям, генеральна довіреність легко оформляється, але вона так само легко і анулюється!

Нотаріальні зразки довіреностей

Доручення - один із способів передачі повноважень на вчинення представницьких дій. Згідно Цивільного кодексу довіреність - письмове уповноваження, яке одна особа видає іншій особі для представництва перед третіми особами.

Доручення - документ, який фіксує повноваження представника на вчинення тих чи інших юридично значимих дій. Крім того, будучи адресованою третім особам, довіреність служить для посвідчення повноважень представника перед ними. Інакше кажучи, завдяки довіреності повноваження представника на вчинення тієї чи іншої угоди стає очевидним для відповідного третьої особи. Закон вимагає, щоб Довіреність була складена виключно в письмовій формі.

Важливий момент, при укладанні угоди купівлі-продажу квартири за дорученням: в останній момент укладання угоди доручення не повинна бути відкликана або припинено її дію.

Особа, яка видала Довіреність, зобов'язана сповістити про її скасування особу, якій вона видана, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими дана Довіреність. Тому перед підписанням Договору купівлі-продажу не лінуйтеся звернутися до нотаріуса, який видав Доручення і поцікавтеся не відмінив чи довіритель дія довіреності

До 1 жовтня 1997 року Довіреності друкувалися на звичайному папері, а після цієї дати - на спеціальних бланках, що мають кілька ступенів захисту. Звертайте на це увагу!

Строк довіреності встановлюється в самій довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, в який не зазначена дата її вчинення, є нікчемною.

За загальним правилом представницьких взаємин довіреності можуть видаватися тільки повністю дієздатними громадянами. Громадяни у віці від 14 до 18 років можуть самостійно видавати доручення лише в межах тих прав, які вони, згідно із законом, має право здійснювати самі:

 • розпорядження заробітком або стипендією та іншими доходами;
 • здійснення прав автора твору науки, літератури і мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;
 • внесення вкладів в кредитні установи і розпорядження ними;
 • вчинення дрібних побутових угод та угод, спрямованих на безоплатне отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення та державної реєстрації;
 • права, придбані при вступі в кооператив по досягненні шістнадцяти років.

Для укладення інших угод особи у віці від 14 до 18 років можуть видавати доручення лише з письмової згоди батьків, усиновителів або піклувальників.

Юридичні особи, які володіють спеціальною правоздатністю, можуть видавати доручення на укладення угод, що не суперечать цілям їх діяльності, закріпленим в законі.

Комерційні юридичні особи, що володіють загальною правоздатністю, можуть видавати доручення на вчинення будь-яких угод відповідно до вимог закону і правил ліцензування окремих видів діяльності.

Як довірителя можуть виступати одне або декілька осіб одночасно. Так, множинність осіб, одночасно виступають в якості довірителів, має місце при видачі довіреності усіма учасниками спільної часткової власності представнику для здійснення угоди по відчуженню всього майна, що перебуває у спільній частковій власності.

Представництво за довіреністю

Представляти інтереси іншої особи по довіреності можуть також тільки повністю дієздатні громадяни. Обмежено дієздатні особи, а також неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років можуть становити чужі інтереси за згодою їх законних представників (за винятком випадків, зазначених у законі.

Довіреність може бути видана на ім'я однієї особи або кількох осіб. Але при цьому необхідно вказати, які повноваження передаються якого представнику.

Видача довіреності є односторонню угоду. Тому її вчинення не вимагає згоди представника. Однак прийняття довіреності або відмова від неї - це право представника. Як особа, яка видала довіреність, має право в будь-який час її скасувати, так, в свою чергу, представник може відмовитися в будь-який час від довіреності.

Довіреність повинна мати необхідні реквізити: місце складання, строк дії, прізвище, ім'я та по батькові Довірителя і довіреної, їх адреси та головне - коло повноважень, які повинні бути викладені чітко, ясно і однозначно. Наприклад, в спеціальній довіреності на продаж квартири слід вказати точну адресу квартири, обумовлену ціну та інші умови продажу або право Представника продати квартиру "за ціною і на умовах на його розсуд", Визначити долю грошей - отримати їх Представнику або перерахувати на який-небудь рахунок, а також передбачити право Представника отримувати необхідні довідки та інші документи, необхідні для посвідчення Договору купівлі-продажу.

Довіреність підписується Довірителем особисто. Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби, неграмотності і інших поважних причин (наприклад, сліпота) не може власноруч підписати Довіреність, то на його прохання (в присутності нотаріуса або іншої уповноваженої особи) цей документ може бути підписаний іншим громадянином, особу якого встановлюється і дієздатність перевіряється. Неписьменному або сліпому Довіреність прочитується вголос.

Максимальний термін дії доручення - три роки. Якщо в дорученні не вказано термін дії, то така довіреність зберігає свою силу протягом року з дня видачі. Дія довіреності може бути припинено і до закінчення зазначеного в ній терміну у випадках:

 • скасування довіреності особою, яка її видала;
 • відмови особи, якій видана Довіреність;
 • смерті Довірителя або довіреної;
 • визнання будь-кого з них недієздатним, безвісно відсутнім;
 • припинення юридичної особи, на ім'я якого або від імені якої видана Довіреність.

Особа, яка видала Довіреність, зобов'язана сповістити про її скасування особу, якій Довіреність видана, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими видавалася Довіреність.

Передрук матеріалів тільки з письмового дозволу редакції

Поняття, термін дії, необхідні документи:

Іноді в нашому житті виникає ситуація, коли необхідно доручити певній людині (якому ми довіряємо) надходити або діяти від нашого особи або ж представляти наші інтереси перед іншими людьми. В такому випадку на допомогу приходить генеральна довіреність, оформлена в письмовій формі відповідно до встановлених норм закону.

Генеральна довіреність - Україна

Генеральна довіреність являє собою важливий документ, який включає максимально можливий перелік повноважень, що стосуються всього майна юридичної, фізичної особи або всіх областей діяльності організації, фірми і підприємства. Саме поняття в законодавчій базі відсутній. Але дане свідоцтво займає одне з перших місць серед інших варіантів довіреностей, які вимагають посвідчення у кваліфікованого нотаріуса.

Після його правильного оформлення представник може вчиняти будь-які дії, які передбачені в довіреності:

 • Здійснювати різні юридичні дії безпосередньо від імені довірителя.
 • Розпоряджатися і управляти майном довірителя (включаючи нерухоме та рухоме).

Дія генеральної довіреності

Термін генеральної довіреності встановлюється безпосередньо в самому документі. Якщо термін не позначений, він зберігає законну силу до припинення дії довіреності.

Також документ втрачає свою юридичну силу, якщо:

 • Закінчився період його дії.
 • Було скасовано довірителем.
 • У випадках смерті особи, яка видала документ або ж кому була видана довіреність, визнання його безвісно відсутнім або недієздатним, оголошення померлим, обмеження його дієздатності.
 • Реорганізації, ліквідації юридичної особи.

Що б оформити генеральну довіреність необхідно надати:

Оформити генеральне доручення для фізичних осіб:

 • Ідентифікаційний номер, паспорт.
 • Якщо особа значиться неповнолітнім - свідоцтво про народження (у випадках, якщо документ видається щодо нерухомого майна або транспортних засобів - дозвіл органу опіки та піклування).

Оформити генеральне доручення для юридичних осіб:

 • Установча документація юридичної особи (сюди відносять виписку з Єдиного державного реєстру фізичних осіб і юридичних осіб - підприємців, статут або засновницький договір).
 • Паспорт представника цієї юридичної особи (в разі, якщо від імені юридичної особи діє службова особа - документ, який передбачає його повноваження, а якщо представник за довіреністю - саму довіреність).

Для оформлення довіреності на авто необхідно надати свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт на ТЗ, інші механізми та самохідні машини), а на нерухомість - документи, що підтверджують право власності).

Якщо вам потрібно оформити генеральну довіреність в Україні - звертайтеся до приватного нотаріуса Ручці Івану Миколайовичу. Його офіс розташований в зручному місці, і він завжди буде радий вам допомогти. Завдяки великому досвіду роботи і практиці, фахівець виконає послугу відповідно до закону і за мінімальні терміни.

Співпраця з ним - це гарантія законності, чесності та надійності.

Генеральна довіреність це дуже важливий документ

До документів, підтвердженим нотаріусом, зовсім інше ставлення.

Підпис нотаріуса і друк нотаріального бюро відразу робить будь-який документ набагато вагоміше в юридичному сенсі. За це нотаріусів і цінують у світі бізнесу, докладніше дізнатися можна у нас на сайті, а сайт знайти можна через пошукову фразу в гуглі «нотаріус київ ціни«. Але без подібних послуг в повсякденному житті не обійтися і рядовому громадянину. Генеральна довіреність яскраве тому підтвердження. Подібний документ дозволяє розпоряджатися майном довірителя третім особам у міру виникнення необхідності. Наприклад, в разі виїзду з країни довірителя на тривалий період особа, на яке була оформлена довіреність, отримує право на всі операції з активами, що належать довірителя на правах приватної власності, включаючи:

 • житло
 • ділянки землі
 • Частки в бізнесі
 • Банківські вклади
 • комерційні об'єкти

Компетентний і досвідчений нотаріус в самому центрі Києві

У побуті таку довіреність дуже часто називають «довіреністю на все». Так як, маючи на руках подібний юридичний документ, дозволяє змінювати, здавати в оренду, продавати, дарувати нерухомість, зазначену в довіреності. А в разі, якщо в ній фігурує автомобіль, то мати його, користуватися, і робити все зазначені вище операції, передбачені цивільним кодексом країни.

Цікавим також є той факт, що генеральна довіреність Україна, дає право вказаною в ній особі на повний адміністративний контроль і оперативне управління комерційним підприємством, де власником є ​​довіритель. Подібний документ може бути оформлений і на групу осіб. Найчастіше в ролі таких виступають родичі різного ступеня споріднення, подружжя, близькі знайомі. Для цього довірителю необхідно принести в нотаріальне бюро свій паспорт з карткою платника податків, де вказано ІПН, документи на довіряє майно. Для автомобіля буде потрібно ще і техпаспорт. А для транспортного засобу, купленого в кредит, потрібно і дозвіл від комерційного банку, який видав кредит на покупку авто.

Види і призначення довіреностей в Україні

Напевно вам знайома ситуація, коли в силу обставин необхідно частково або повністю передати комусь свої права і обов'язки. При цьому, в залежності від обсягу зобов'язань і прав, іноді не гріх і запитати з того, кому делегуєш повноваження. Однак як і на підставі чого це зробити? Довіреність як документ, що дає право особі здійснювати від імені довірителя певні дії (ст. 244 ЦКУ), - ось ідеальне підмога в делікатних ситуаціях подібного роду.

Однак не всі довіреності однакові за обсягом зазначених в них повноважень, і якщо іншим повіреним дати більше прав, ніж необхідно для реалізації того чи іншого задуму, вони можуть цими самими правами зловжити. Щоб уникнути подібних неприємностей, слід розрізняти довіреності.

Довіреності поділяються на генеральні, спеціальні і разові.

Генеральна Довіренність письмово уповноважує на здійснення комплексу дій. Йдеться, наприклад, про управління майном довірителя, яким довірена особа має право повністю розпоряджатися на свій розсуд. Природно, дії повіреного на шкоду інтересам довірителя є протизаконними, проте на відновлення порушеного права в суді доведеться витратити час і гроші. У той же час подібних розглядів легко уникнути, якщо уважно вникнути в суть питання і скласти відповідний необхідності документ.

Генеральна довіреність має сенс при делегуванні повноважень керівництвом головного офісу керівництву філії відповідного юрособи. Максимально можливий термін дії такої довіреності - три роки.

Але якщо потрібно, щоб родич отримав за вас цінний пакет або грошовий переказ у відділенні поштового зв'язку, генеральна довіреність - це занадто. Для таких потреб передбачена інша, разова довіреність, яка, до речі, обходиться дешевше. Вона видається на вчинення певної дії, після чого стає недійсною. Т. е. По ній повірений може тільки раз отримати за вас цінне відправлення, і не треба три роки переживати про збереження своїх грошей і речей - навіть якщо людина і захоче повторити цей досвід, у нього нічого не вийде.

Це дуже зручно в побуті, але тільки не тоді, коли неможливо заздалегідь передбачити всі можливі дії, які повіреному необхідно зробити від вашого обличчя для досягнення кінцевого результату. Тут на виручку правовласнику приходить спеціальна довіреність, яка видається на ряд дій, об'єднаних спільною метою. Припустимо, ви хочете, щоб обізнана людина зайнявся реєстрацією угоди з нерухомістю замість вас, але одна справа - безпосередньо реєстрація, і зовсім інше - що виникають по ходу супутні питання, які потрібно з'ясовувати з нотаріусом і в БТІ. Щоб врахувати всі нюанси, досить просто чітко сформулювати мету, на реалізацію якої повинні бути спрямовані дії, що здійснюються повіреним. Таким чином, спеціальна довіреність дасть вашому представнику свободу тільки там, де це необхідно. Він зможе орієнтуватися за обставинами, без пробуксовок-узгоджень і утомливих коректив з вашого боку. А ви, в свою чергу, можете бути впевнені в непорушності ваших прав і інтересів, адже зловжити повноваженнями, яких не делегували, досить проблематично.

Інший приклад спеціального доручення - конфлікти зі страховою. Коли з нашими близькими трапляється нещастя, ми найменше замислюємося про те, щоб отримати з цього вигоду, навіть якщо вона законна. В результаті для того, щоб зібрати необхідний пакет документів і отримати виплату по страховці, нам нерідко доводиться звертатися в різні інстанції за офіційним посвідченням тих чи інших фактів (припустимо в ЗАГС - за свідоцтвом про смерть). Про які саме інстанціях піде мова, в кожному конкретному випадку залежить від умов договору зі страховою компанією. Якщо ви не підковані юридично, простіше звернутися до фахівця і оформити на нього спеціальну довіреність, на підставі якої він сам ознайомиться з умовами договору і звернеться в потрібні установи.

Важливо розуміти, що складання довіреності не звільняє від укладення договору про надання представницьких послуг. Це в тому випадку, якщо ваші гроші, час і нерви вам все-таки дороги.

Можливість зловживання вашою довірою в цьому випадку прагне до нуля, так що, якщо ви побоюєтеся, що, підписавши довіреність, позбудетеся останнього майна, дарма нервуєте. Таке твердження справедливе лише в випадку з генеральною довіреністю, та й то не у кожному. Однак не забувайте і про те, що, отримавши на руки суму страхової виплати, ваш представник може почати шахраювати. Зокрема, він може утримати частину суми в якості плати за докладені зусилля, і якщо домовленість, що існувала між вами з приводу такої плати, була усною, довести що-небудь в суді буде проблематично. Щоб уникнути подібної ситуації, краще укласти договір про надання представницьких послуг. І хоча форма його може бути як письмовою, так і усною (п. 1 ст. 205 ЦКУ), перша завжди надійніше: що написано пером, то, як відомо, не витягнеш і сокирою. Обговоріть все, що можна домовитися про те, заздалегідь, а несподіванки надайте правовому режиму спеціального доручення. Таким чином ви забезпечите себе з усіх боків і зміцните свої позиції на шляху до наміченої мети.

Згідно п. 146 Інструкції Мін'юсту «Про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України» (далі - Інструкція), нотаріуси посвідчують довіреності від імені фізичної або юридичної особи на ім'я одного або декількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, які належить вчинити представнику (наприклад, продати автомобіль). Довіреними особами та представниками можуть бути тільки дієздатні особи. При цьому довіреність може бути видана тільки уповноваженим на здійснення певного роду дій особою (ст. 44 ЗУ «Про нотаріат»). Так, довіреність на представника організації повинна бути підписана її керівником і мати печатку акредитуючої юридичної особи (ст. 246 ЦКУ).

У довіреності необхідно уникати узагальнень: для здійснення якої-небудь дії в тексті доручення слід вказати, в якому саме органі і з якою метою представник має право вчиняти ця сама дія.

Крім того, в тексті доручення повинні бути зазначені місце і дата її підписання, ПІБ довірителя і повіреного (повне найменування у разі юрособи), місце проживання (місцезнаходження для юрособи) представника і довірителя. Якщо будь-які з перерахованих відомостей в довіреності відсутні, її з легкістю можна визнати недійсною, а дії, вчинені за нею, відповідно, нікчемними. Довіреність може бути видана на невизначений термін - від одного дня до скасування її дії, причому будь-який термін її дії позначається буквено (п. 147 Інструкції). Якщо довіреність, що призначається для вчинення дій за кордоном, не містить вказівок про термін її дії, вона зберігає силу аж до своєї скасування довірителем.

Якщо в довіреності вказані особи, які не є громадянами України, потрібно вказати також їх місце проживання за кордоном. Якщо однією зі сторін у довіреності виступають неповнолітні (до 18 років), перш, ніж складати довіреність, необхідно заручитися згодою їх батьків. Крім того, батьки діють від імені малолітніх дітей (п. 40 Інструкції).

Довіреність може бути видана тільки однією особою, а ось число осіб, на яких вона видається, законодавством не передбачено, т. Е. Можна видати довіреність і на кількох осіб одночасно, і по такому документу все вони будуть мати рівні права. Довіреність в будь-якому випадку оформляється письмово (п. 3 ст. 244 ЦКУ), а у випадках, коли мова йде про генеральної довіреності, доручення на продаж майна, на виписку і прописку на житлоплощу, на підписання договору, отримання пенсії, банківського вкладу, уявлення інтересів в БТІ, ОВІРі, ЖЕКу - засвідчується нотаріально (ст. 245 ЦКУ). Довіреність на отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (разова довіреність) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. І, нарешті, довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами.

Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час скасувати її (ст. 249 ЦКУ). При цьому існує і безвідклична довіреність, передбачена законодавцем для виконання зобов'язань довірителя перед повіреним. Її дія не можна припинити, але можна оскаржити в суді. Тому будьте уважні при складанні документа і виборі нотаріуса, якщо не хочете довести справу до суду. Така скасування довіреності, витікання її строку, відмова представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, ліквідація юридичної особи-довірителя або повіреного, а також смерть довірителя або повіреного, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності - все це тягне за себе припинення дії довіреності (ст. 248 ЦКУ).

Представник також має право відмовитися від вчинення дій, що були визначені довіреністю, про що негайно зобов'язується повідомити пропонованого, але лише в тому випадку, якщо ці дії не були нагальними і їх невиконання не тягло по собі збитки (ст. 250 ЦКУ). При припиненні довіреності особа, якій вона видана, або її правонаступники повинні негайно повернути документ. Також необхідно пам'ятати про те, що в разі смерті довірителя повірений зберігає свої повноваження по веденню невідкладних справ, невиконання яких тягне збитки.

Опубліковано на сайті: 08.09.2011

Автор: Катерина Бутовченко

Переказ з картки на картку

автокредит

страховку

кредитну карту

осередок

іпотеку

пластикову карту

Кредит готівкою

Кредит на карту

Поділіться з друзями посиланням на цю сторінку:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 5

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map