Содержание

право підпису за ип

Довіреність на право підпису документів за ип зразок 2018- 2018

При цьому угоди або інші юридично значимі дії (наприклад, укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, або, наприклад, подача заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно тощо), що здійснюються повіреним від імені довірителя, створюють, змінюють або припиняють безпосередньо у довірителя його цивільні права і обов'язки. Представлена ​​Довіреність на право підпису включає в себе досить великий перелік повноважень, які довіритель може уявити свого повіреному, при цьому: довіритель може уявити свого повіреному як максимально широкі повноваження, так і обмежити повноваження вчиненням тільки певних дій; в залежності від обраних Вами умов, обсяг повноважень Вашого повіреного може бути визначений гранично ясно (наприклад, визначені види документів, які має право підписувати повірений, або, наприклад, для бухгалтера визначено статус його підпису - як «право другого підпису» і т.п .); Повірений повинен особисто здійснювати ті дії, на які він уповноважений довіреністю.

Зразок наказу про надання права підпису рахунків-фактур

Довіреність на підпис кадрових документів

Прийом на роботу, звільнення, отримання заробітної плати, відрядження, переклади, відпустка, лікарняний - все це важливо задокументувати, щоб мати можливість убезпечити як роботу організації, так і самого співробітника. Крім усього іншого ще й уникнути відповідальності перед державою. Але найважливіше в будь-якому документі, без чого він не буде дійсним, не матиме силу і не може бути реалізований - це підпис керівника або будь-якого відповідального особи.

Зразок довіреності в податкову інспекцію від юридичної особи

Для цього треба оформити довіреність в ИФНС на представлення інтересів організації або ІП. Звичайно, треба уявляти, чи зможе довірена особа дати пояснення по складу звітності, якщо така необхідність виникне. Для цього варто вказувати тільки ті дії, на які довіритель його уповноважив. Інакше може виявитися, що в акт податкової інспекції від імені платника податків будуть включені пояснення кур'єра, що не має ніякого відношення до бізнесу. Описати повноваження представника можна так: подавати в податкову інспекцію звітність, заяви, скарги та інші документи; отримувати документи, адресовані суспільству (або ІП); давати пояснення з питань обчислення і сплати податків; брати участь у заходах податкового контролю, подавати заперечення і пояснення на акти ИФНС; завіряти своїм підписом від імені товариства (або ІП) акти, рішення, повідомлення, листи, протоколи, повідомлення, довідки, пояснення. Зміст доручення Документ, що підтверджує передачу повноважень на представництво інтересів платника податків в ИФНС, повинен містити такі відомості: найменування документа і внутрішній реєстраційний номер; дата видачі (обов'язково) та дата закінчення терміну дії; повне найменування організації або ІП; повне ім'я довірителя (керівника ТОВ або підприємця); повне ім'я та паспортні дані представника; докладний опис переданих повноважень. Далі довіритель підтверджує своїм підписом зразок підпису довіреної особи, підписується, звичайно, і сам представник.

Як відкрити ІП самостійно - покрокова інструкція в 2018 - 2018 році

іменовану раніше як Держкомстат. Даний пункт актуальний лише після видачі Вам Свідоцтва про державну реєстрацію ВП. Що ж стосується реєстрації в пенсійному фонді (ПФР) і Фонді соціального страхування (ФСС), то в цьому випадку навіть не потрібно Вашої участі. Повідомлення про взяття на облік та інша інформація від підрозділів держорганів буде приходити на Вашу адресу прописки або реєстрації. Підприємцям зі спрощеною системою оподаткування величина загальної суми податків знижується на величину внесків, необхідних ПФР.

Наказ про передачу права підпису документів

А щоб замість них міг розписатися хтось інший із співробітників, право завіряти документи необхідно передати. Зазвичай для цього оформляють довіреність або наказ про передачу права підпису документів. В окремих випадках варто скласти і той і інший документ одночасно. Приклад тому - ситуація, коли директор передає комусь право підписувати за нього рахунки-фактури. Справа в тому, що якщо у податківців виникають сумніви в справжності підписів уповноважених співробітників в рахунку-фактурі, вони нерідко вимагають у самого продавця крім довіреності ще й копію відповідного наказу. Покупець такі папери представляти в інспекцію не повинен.

Про підписи на первинних документах

Тобто наказом оформляється розподіл повноважень в рамках організації. Зазвичай наказом делегується право підпису тих документів, які ніколи не покидають стін організації. Адже за загальним правилом внутрішні розпорядчі документи компанії на третіх осіб (які не перебувають у її штаті) не поширюються. У дуже рідкісних випадках нормативні акти встановлюють, що право підпису конкретного виду документів від імені організації надається іншим особам саме наказом.

Довіреність на право підпису документів за ип зразок 2018

Довіреність на підпис документів

При цьому в документі потрібно обов'язково прописати список їх перелік.

Її не потрібно завіряти у нотаріуса, вона заповнюється на бланку фірми в довільній формі. З 2013 року прийнято зміна по терміну довіреності - він може бути необмеженим (раніше обмеження щодо максимального терміну було 3 роки). Якщо в документі термін не проставлено, його вважають чинним 1 рік. Хоча форма довіреності і не регламентована, вона обов'язково повинна включати максимально детальну інформацію, в тому числі дату, назву, місце складання, докладні дані організації або приватної особи-довірителя і особи, якій оформлюється довіреність (дані паспорта вказуйте в обов'язковому порядку!).

Довіреність в податкову на здачу звітності

При цьому довіреність для зазначених цілей повинна бути оформлена з урахуванням вимог цивільного законодавства; представник підприємця або іншої фізичної особи. який є платником податків, також зобов'язаний мати довіреність. Однак, якщо для організації досить за новими правилами тільки підписи керівника компанії, то у представника фізичної особи довіреність завіряється в нотаріальному порядку.

Заповнення товарною накладною ТОРГ-12

Вона і рекомендована до використання при відпустці МТЦ стороннім організаціям. У ній містяться рядки і стовпці, куди необхідно внести такі дані як реквізити сторін (постачальника і платника; вантажовідправника і вантажоодержувача, якщо це різні організації з постачальником і платником); друку організацій і підписи осіб, уповноважених проводити відпустку і прийом товару; параметри товару: ціна, найменування, кількість, загальна сума вартості, розмір ПДВ. Складається документ в двох примірниках - для обох контрагентів.

Наказ про право підпису первинних документів

3 ст. 9 закону «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 № 129-ФЗ, який діяв раніше. У колишньому НПА, що регулює бухгалтерський облік, містилося пряма вимога про затвердження керівником фірми переліку осіб, які мають право ставити підпис на первинному ринку. Чинне законодавство не регламентує те, яким чином відповідні особи повинні придбавати свої повноваження. На практиці в російських організаціях поширене закріплення цих повноважень за допомогою видання керівництвом: наказу на право підпису первинки конкретною особою або переліком осіб; довіреності на право підпису первинки. Розглянемо специфіку обох способів передачі прав на підпис первинки докладніше. Як засвідчити право підпису первинних документів - наказом або дорученням? Головний критерій розмежування наказу і довіреності в даному випадку полягає в тому, що дія першого джерела поширюється тільки на співробітників компанії, другого - на будь-яких осіб, зазначених керівником фірми в документі.

Завантажити довіреність на право підпису документів за директора

Для її складання може використовуватися фірмовий бланк. Видаватися дозвіл буде після грамотного оформлення. Інформація, яка повинна зазначатися: назва документа; місце, дата складання; реквізити довірителя; дані про довірену особу (ПІБ, посада, номер паспорта); термін дії дозволу; повноваження довіреної. Справжній бланк передбачає завірення візою директора, печаткою юридичної особи.

Як підписується індивідуальний підприємець на документах?

Ще пару місяців тому ви були просто звичайною людиною, яка мріяв вести свою справу. І ось ваша мрія стала реальністю. Тепер вам часто потрібно буде підписувати трудові договори, рахунки-фактури та багато інших важливих документів. У цьому випадку саме собою виникає питання: як підписується індивідуальний підприємець?

На всіх договорах, рахунках-фпктурах, податкових деклараціях, а також в трудових книжках індивідуальний підприємець повинен ставити свій особистий підпис.

Згідно з листом ФНС РФ від 09 липня 2009 року в разі, коли ІП виставляє рахунок-фактуру, він повинен особисто підписати його, а також вказати в цьому документі всі реквізити зі свого свідоцтва про реєстрацію підприємства. З цього випливає, що індивідуальний підприємець не має права передати право підпису рахунків-фактур довіреній особі.

Особисто підписувати індивідуальний підприємець повинен кадрову документацію, включаючи трудову книжку, якщо в його штаті не передбачено посади кадрового співробітника.

Але як підписується індивідуальний підприємець, якщо на його підприємстві великий обсяг документообігу? В такому випадку ІП може використовувати факсимільний підпис. Даний вид підпису практично нічим не відрізняється від особистого підпису керівника підприємства.

Однак не всі документи дозволяється підписувати, використовуючи факсимільний підпис. В першу чергу це стосується документів податкового та бухгалтерського обліку. Чому? У податковому законодавстві просто не передбачено порядок використання факсимільного підпису. Крім того, в законодательственних актах і положеннях про бухгалтерський облік говориться, що первинні документи можуть бути прийняті до обліку, якщо містять всі необхідні реквізити, включаючи особистий підпис.

Факсимільний підпис не можна ставити також на платіжних документах, дорученнях і будь-яких інших документах, які тягнуть за собою фінансові наслідки. Крім того, в одному з судових рішень було сказано, що факсиміле не може використовуватися замість особистого підпису на актах про прийом робіт, адже вони також мають фінансові наслідки.

Використання факсимільного підпису не передбачено і в Податковому кодексі. Зокрема індивідуальний підприємець не має права використовувати факсиміле під час оформлення документів на реєстрацію або ліквідацію підприємства.

Посилаючись на ст. 169 НК РФ, податкові органи вважають, що платники податків не мають права ставити на рахунках-фактурах факсимільну підпис. В іншому випадку податкова інспекція визнає такий документ недійсним і складеним з порушенням встановленого порядку.

З появою комп'ютерів і інтернету все частіше індивідуальні підприємці вважають за краще вести і зберігати документацію в електронному вигляді. Але тут само собою напрошується питання: "А як підписується індивідуальний підприємець на таких документах?" Для таких випадків передбачена електронний підпис.

За допомогою такого підпису ІП зазвичай узгоджують електронні варіанти договорів не тільки між відділами свого підприємства, але також між різними організаціями. Використання такого підпису на електронних документах дозволяє захистити їх від різних неузгоджених змін. Якщо все ж одна зі сторін бажає внести ті чи інші зміни, вона повинна узгодити документи з використанням своєї електронного підпису.

Досить часто, перш ніж підписати договір його узгоджують з юристами, бухгалтерами, а також іншими підрозділами. Саме використання електронного підпису дозволяє здійснити таке узгодження, а також візування в електронному вигляді.

Цифровий підпис нічим не відрізняється від особистого підпису людини. Але якщо документ підписаний за допомогою цифрового підпису, виникає необхідність перевіряти справжність такого документа. Для цього підприємство відправляє такий документ до нотаріуса, який підтверджує дієздатність людини, електронний підпис якого стоїть на документі. Варто відзначити, що організація має право створити власний Удостоверяющий цент, але в такому випадку документи, підписані за допомогою цифрового підпису, мати юридичної сили за межами організації не будуть.

Хто може підписувати документи замість підприємця?

Первинні документи підприємець повинен підписувати сам. І делегувати ці повноваження іншим особам, за винятком підписання деяких документів, він не може. У статті розказано, які документи може підписувати тільки підприємець, а які вправі підписувати його працівники. Також дізнаєтеся, які податкові наслідки будуть у підприємця, якщо він порушить закон

У податковому законодавстві відсутня норма, яка передбачала б право індивідуального підприємця покладати обов'язок підписувати рахунки-фактури на уповноважених ним осіб. Саме таку позицію з даного питання дотримуються контролюючі органи (лист ФНС Росії від 09.07.2009 № ШС-22-3 / 553 @). Відзначимо, що в разі, якщо рахунок-фактура буде все ж підписаний не самим підприємцем, а уповноваженою ним особою, у покупців товару, які отримають цей документ, виникнуть проблеми з вирахуванням з ПДВ.

Крім того, первинні облікові документи підприємця (крім касового чека) підприємець повинен підписувати сам. Документ, який підписаний не уповноваженою особою, яка не може бути прийнятий до обліку. Тому, якщо господарська операція оформлена таким первинним документом, податківці можуть порахувати, що ви грубо порушили правила обліку, і притягнути до відповідальності за статтею 120 НК РФ. У більшості випадків подібне порушення тягне також донарахування податку.

Щодо підпису касових документів потрібно враховувати, що вести касові операції підприємця і складати його касові документи можуть тільки або він сам або його працівник, якого він призначив касиром (пункти 1.6, 2.1 Положення від 12.10.2011 № 373-П). Працівник - це той, хто прийнятий на роботу за трудовим договором. Тому підписувати за нього касові документи може особа, яка працює у нього касиром. У разі відсутності такої особи передоручити право підпису він нікому не може.

Відповідальність за те, що ПКО, РКО та касова книга буде підписано людиною, який не має права бути касиром, не встановлена. Однак є ризик, що податкова інспекція наполягатиме на недійсності таких документів, вважатиме готівку, на які вони оформлені, неоприбуткованими і оштрафує за статтею 15.1 КоАП РФ.

Хто має право підпису документів за ІП

Індивідуальний підприємець здійснює торгівельну діяльність. На робочому місці він буває рідко. На виписці документів по реалізації товару сидять менеджери з продажу, відповідно вони і розписуються в документах (рахунках, товарних накладних, актах і рахунок-фактурах) на підставі наказу на право підпису за ІП та бухгалтера. Чи правомірні ці дії? До головному бухгалтеру, у якого є генеральна нотаріальна довіреність від ІП не набігає, т. К. В день виписується близько 200 пакетів документів.

Ні, підписання документів за ІП без довіреності неправомірно і може привести до того, що інспекція не прийме такі документи до витрат. Представляти інтереси ІП і підписувати за нього документи можна тільки на підставі довіреності. Більш того, фінансове відомство в своєму листі від 01.08.2013 № 03-02-08 / 30900 наполягає на тому, що нотаріально завіряти потрібно будь-яку довіреність від ІП: і на представництво, і на підписання первинки. Така позиція збігається з думкою податківців і суддів (лист ФНС Росії від 16.10.2013 № ОД-4-3 / 18527 @, постанову Пленуму ВАС РФ від 30.07.2013 № 57).

Обгрунтування даної позиції наведено нижче в матеріалах «Системи Головбух» версія для спрощенки.

1. Стаття: Якщо в рахунку-фактурі немає відомостей про продавця-підприємця, у відрахуванні ПДВ буде відмовлено

З 1 липня 2014 року індивідуальні підприємці нарівні з організаціями можуть передавати повноваження на підписання рахунків-фактур своєму представнику. Для цього потрібно оформити нотаріально завірену довіреність. * Тобто тепер індивідуальний підприємець може вибирати один з двох способів підписи рахунки-фактури: особисто або уповноваженим представником. Однак при будь-якому з цих варіантів в рахунку-фактурі обов'язково повинні бути вказані реквізити свідоцтва про державну реєстрацію в якості індивідуального підприємця (ст. 169 НКРФ).

2. Стаття: Як підприємцю оформити довіреність на представлення своїх інтересів

Підприємцю потрібно засвідчувати будь-яку довіреність у нотаріуса

Тетяна Лук'янцева, провідний юрисконсульт ТОВ «Оценка.Консалтінг.Аудіт.»

- Мінфін Росії у своєму листі від 01.08.2013 № 03-02-08 / 30900 висловив думку про те, що підприємця слід розглядати як фізична особа. Тому будь-яку довіреність потрібно завірити у нотаріуса (абз. 2 п. 3 ст. 29 НК РФ). У статті 29 НК РФ мова йде також про доручення, прирівняної до нотаріально засвідченої, але на діяльність підприємця випадки, перераховані в ній, не поширюються (п. 2 ст. 185.1 ГК РФ). Так що в будь-якому випадку підприємцю доведеться завіряти всі довіреності нотаріально.

Є питання? Наші експерти допоможуть за 24 години! Отримати відповідь Нове

Як оформити право підпису в первинних документах за ІП?

Складайте довіреність ІП може запевнити довіреність підписав її і поставивши друк Даний висновок випливає з п. 3 ст. 23 ГК, що поширює на ІП дію правил, що регулюють діяльність юридичних осіб, які є комерційними організаціями. Ст. 185 ЦК України передбачено, що проста письмова форма довіреності, яка видається комерційною організацією, є належним уповноваженням повіреного незалежно від характеру доручених йому юридичних дій. Так само можна і запевнити довіреність у нотаріуса.

Отримайте письмову відмову нотаріуса і звертайтеся до суду з позовом про прийняття спадщини. Для прояснення ситуації зверніться на очну консультацію до адвоката.

З повагою адвокат Таранушенко С.Г. 8-911-756-4423. Увага: якщо Вам телефонують від мого імені і запрошують на консультацію, це шахраї.