Содержание

наказ про проведення інвентаризації основних засобів зразок заповнення

Зразок наказу про проведення інвентаризації

При складанні наказу, який стосується питання інвентаризації, фахівця-діловоду важливо пам'ятати, що є встановлений єдиний зразок. Саме їм треба керуватися. Інформація, яка підлягає обов'язковому відображенню в наказі:

 • склад комісії з інвентаризації;
 • предмет інвентаризації, тобто, що конкретно буде инвентаризироваться (майно, документи, зобов'язання);
 • вказуйте на терміни, в які підлягає провести інвентаризацію;
 • вказівка ​​на причину проведення інвентаризації, наприклад, переоцінка або перевірка;
 • в які терміни матеріали по результати інвентаризації повинні бути надані в бухгалтерію.

Давайте розглянемо зразок даного наказу на конкретному прикладі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Роги і копита»

Як скласти наказ про проведення інвентаризації

Інвентаризація потрібна компанії, щоб перевірити, яке майно у неї фактично є і який стан її фінансових зобов'язань. Цей захід проводять за певними правилами в кілька етапів. Але для початку необхідно видати наказ про проведення інвентаризації. Ми докладно розповімо, як правильно скласти цей документ.

Наказ на інвентаризацію (зразок 2018 роки) зазвичай складають за розпорядженням керівника в плановому або позаплановому порядку. Відповідальний за це головний бухгалтер або інший працівник бухгалтерії, а якщо він захворів або відсутній - особа, уповноважена на ведення бухгалтерської документації.

 • перед складанням річної звітності;
 • при зміні матеріально відповідальних осіб, в тому числі пов'язаних з передачею майна третім особам;
 • після надзвичайних ситуацій - пожеж, повеней, інших лих;
 • при виявленні розкрадань або псування майна.

Як скласти розпорядження на перевірку

Зразок наказу про проведення інвентаризації був розроблений і затверджений наказом Мінстату України від 18 серпня 1998 № 88. Це форма № інв-22. Нею необхідно користуватися незалежно від того, з чим пов'язано розгляд, чи є вона повною або частковою, була заздалегідь запланована або буде проводитися несподівано.

Наказ на інвентаризацію зразка 2018 року містить у:

 • конкретну мету проведення - інвентаризація товарів, основних засобів, активів, дебіторської заборгованості, всього майна;
 • перерахування підрозділів організації, де буде проводитися перевірка, наприклад, тільки на складі або в іншому відділі, по всій компанії;
 • період і тривалість заходу - з якою по яку дату проходить, коли уявити результати перевірочних дій;
 • склад комісії, в тому числі ПІБ її голови, - в неї можуть входити не тільки співробітники компанії, здатні оцінити стан майна і зобов'язань, а й сторонні аудитори;
 • дані про наказ: його дата, номер, інформація про що підписав розпорядження керівника.

Після того, як встановлює документ підготовлений, його необхідно зареєструвати в журналі для обліку контролю виконання таких рішень. Відповідну форму реєстру можна взяти з постанови Держкомстату № 88 - форма № інв-23. Це необов'язково, компанія може розробити власний варіант журналу, але для зручності можна користуватися шаблоном, запропонованим чиновниками.

Важливо, щоб до наказу були ознайомлені всі перераховані в ньому працівники. Свої розпису вони можуть ставити безпосередньо на аркуші, що містить дані про майбутню перевірку, або на окремому аркуші ознайомлення з документом, який підшивається до розпорядження.

Про намір провести зіставлення товарів / запасів / цінностей на папері і насправді треба повідомити під розпис також матеріально відповідальних осіб того підрозділу, де проводиться звірка.

Приклад, як скласти наказ на інвентаризацію матеріальних цінностей (зразок 2018 роки)

 1. У відповідні поля вписуємо найменування організації (ІП), вказуємо ОКПО, уточнюємо номер наказу і дату його складання.
 2. Заповнюємо «тело9raquo; документа, уточнюючи, який саме захід проводиться і хто з працівників в ньому бере участь. При перерахуванні допускається скорочувати імена та по батькові співробітників.
 3. Зазначаємо, що саме треба перевірити і в якому підрозділі, пояснюємо причини, за якими необхідно провести порівняння реальних запасів / цінностей / товарів і зазначених в документах. Одночасно вписуємо дати початку і закінчення процедури аналізу стану майна.
 4. Останнє - визначити крайню дату здачі звіту за підсумками звірки, а також підписати у керівника, який призначив перевірку.
 5. Ось так виглядає готове розпорядження.

Інвентаризація та оформлення її результатів

Перевірка полягає в порівнянні і зіставленні фактичних обсягів цінностей з тими, які зафіксовані в первинних документах. Тому спочатку члени комісії знайомляться з описами наявних цінностей / товарів / запасів. Потім вони порівнюють майно в наявності з тим, що значиться на папері.

Після закінчення процедури підрахунку і зіставлення члени комісії оформляють документи, що містять результати перевірки. Найчастіше це не один документ, а кілька. Так, виявлені розбіжності фіксуються у відомості обліку результатів. Як шаблон такого документа можна використовувати форму № інв-26 з постанови Держкомстату від 27.03.2000 № 26.

Пізніше підсумки обговорюються на спеціальному засіданні постійної інвентаризаційної комісії, яке є підставою для складання протоколу. Затвердженої форми для протоколу немає, тому головні вимоги - правильно вказати дані з розпорядження про ініціювання контрольних заходів, про членів комісії, виявлені розбіжності. Якщо невідповідностей немає, це треба задокументувати. Комісія також висуває пропозиції оприбуткувати / списати виявлені надлишки / недоліки, відобразити їх у балансі. Крім того, в протоколі можна зафіксувати інші ініціативи, наприклад, посилити охорону, щоб в майбутньому уникнути розкрадань.

Завантажити зразок оформлення протоколу засідання

На підставі такого протоколу керівник видає наказ за підсумками інвентаризації, зразок якого можна скачати безкоштовно нижче.

У цьому документі обов'язково відбивається «реакція9raquo; керівництва на пропозиції членів комісії, а також конкретні вказівки, що необхідно зробити, - провести додаткову перевірку, покарати винних, ввести додаткові заходи безпеки. Контроль за виконанням розпорядження керівник залишає за собою.

Типовий зразок заповнення наказу про проведення інвентаризації перед річним звітом

Одна з основних завдань бухгалтерського обліку та звітності - формування достовірної картини про діяльність фірми та її майновий стан. У зв'язку з цим, незалежно від типу організації і її податкового режиму все фірми зобов'язані проводити щорічну інвентаризацію перед складанням річного звіту.

Процедура допомагає перевірити наявність матеріальних цінностей і фінансових зобов'язань, визначає достовірність інформації, що відображається в бухгалтерських даних. Але як будь-який інший метод фінансового контролю, проведення інвентаризаційної перевірки супроводжується оформленням необхідної документації.

Які правила заповнення наказ на інвентаризацію перед річним звітом? Розглянемо зразок і вимоги до його оформлення.

Загальні поняття - порядок проведення перевірки

Необхідність проведення інвентаризації, як засоби внутрішнього контролю, визначається Мінфіном Росії. Перерахунку та звірення з даними бухгалтерських звітів підлягають наступні об'єкти:

 • майнові та фінансові активи організації - оборотні кошти, готівкові гроші, матеріально-виробничі ресурси та інше;
 • фінансові зобов'язання - позики, заборгованості перед банками.

Для здійснення процедури передбачений наступний порядок:

 1. Визначення членів комісії.
 2. Видання наказу.
 3. Складання опису майна за даними бухгалтерського обліку.
 4. Власне, сама процедура.
 5. Складання звітної документації за результатами перевірки.

Перший, і найголовніший документ, який є стартом для здійснення процедури - це наказ або розпорядження. Зразок розпорядження про проведення інвентаризації перед річним звітом мало чим відрізняється від інших наказів або розпоряджень, що складаються з інших приводів до інвентаризації.

Як правило, використовується уніфікований бланк інв-22, в якому необхідно правильно вказати причину перевірки. Перейдемо до інших вимог, що пред'являються Мінфіном до наказів на інвентаризацію.

Отже, для укладення розпорядження або наказу про проведення інвентаризації використовується бланк уніфікованої форми інв-22. У бланку керівник або уповноважена особа вказує наступну інформацію:

 1. Реквізити документа - найменування, дата складання, реєстраційний номер.
 2. Об'єкт перевірки - ОС, НМА, інше майно і матеріальні ресурси.
 3. Склад співробітників із зазначенням ПІБ, посад.
 4. Період проведення процедури.
 5. Причина інвентаризації.
 6. Період, після закінчення якого результати перевірки зобов'язані вступити до бухгалтерію.

У разі візитів представників органів ГФК, увагу перевіряючих буде зосереджено саме на перерахованих пунктах. Щоб уникнути претензій рекомендується слідувати методичним рекомендаціям Мінфіну РФ при відображенні даної інформації.

Для ведення журналу передбачена форма інв -23. Форми бланків для журналу і наказу - розробки Держкомстату РФ від 1998 року.

Керівник організації не зобов'язаний використовувати дані форми, але набагато зручніше користуватися готовими розробками, в яких залишається лише заповнити порожні рядки. Завантажити бланк форми інв-22 можна тут.

Тепер, розглянемо зразок наказу.

«13» вересня 2015 р

Про проведення інвентаризації

Для проведення інвентаризації 13 вересня 2015 року його призначають комісія, до складу якої входять співробітники:

Генеральний директор Брагін А.В.

Головний бухгалтер Косьяненко І. Е.

Заступник головного бухгалтера Ємельянова О. С.

Завідувач складом білобокого Р. С.

Адміністратор торгового залу Полоненко І. Е.

 1. Об'єкт перевірки: цінні папери, грошові активи, фінансові зобов'язання, товари, готова торгова продукція, інші запаси.
 2. Наказую приступити до інвентаризації 13 вересня 2015 року та завершити процедуру 13 вересня 2015 року.
 3. Причина проведення перевірки: підготовка до складання річної бухгалтерської звітності.
 4. Матеріали за результатами перевірки здати головному бухгалтеру не пізніше 13 вересня 2015 року.

підпис Генеральний директор, Брагін А. В.

У представлений зразок заповнення наказу про проведення інвентаризації основних засобів можна вносити власні доробки. Керівник має право і спростити зразок на свій розсуд. Необхідно тільки, щоб форма містила дані, що перевіряються контролюючими органами.

Наказ про проведення інвентаризації за формою інв-22

Перед початком регулярної або позачергової інвентаризації відповідальним особам слід скласти документ за формою інв-22. Він буде зберігатися в бухгалтерії того юрособи, яка вказана в нижній частині форми. Наприклад, якщо інвентаризацію запитує головний офіс, то і вся звітність по ній повинна прийти туди. Після прийому документ слід зберігати 5 років.

Зразок і порожній бланк форми інв-22

Слід відразу зазначити, що власник перераховується майна і замовник оцінки можуть не збігатися:

Перевірка також може бути призначена в одному з відділів, наприклад, архіві, відділі кадрів, на складі і т.д. Пам'ятайте, що без заповненої інв-22 інвентаризація початися не може. Тільки після оформлення відповідного розпорядження відповідальна комісія переходить до складання попередніх актів та описів.

Оформлення наказу (постанови) про інвентаризацію - гранично проста процедура. В шапку знадобиться внести ОКПО і назва структурного підрозділу, якщо мова йде не про загальну інвентаризації або переоцінки, а про звітність про майно окремої філії. Якщо планується проводити перевірки в декількох підрозділах, то інв-22, а також пов'язані з нею форми будуть складатися для кожного.

Об'єктом інвентаризації можуть виступити основні засоби, товарно-матеріальні цінності, зобов'язання, об'єкти завершеного або незавершеного будівництва, об'єкти, що знаходяться на відповідальному зберіганні, і т.д.

В якості причини для планової інвентаризації вказуємо «контрольна перевірка» або, прямо - «планова інвентаризація». Якщо ж відбуваються кадрові зміни - «зміна матеріально відповідальних осіб» або «реорганізація». Постанова також заповнюється для випадків переоцінки.

У разі, зміни відповідальних осіб вказують комірників, касирів та інших фахівців, працевлаштованих на момент проведення перевірки.

Терміни проведення оцінки повинні бути точними. Дата початку не може бути раніше дати документа.

Після того, як інв-22 заповнена, її слід занести в журнал за формою інв-23. А ось результати перевірки заносяться в журнал за формою інв-25. Ці документи можуть залишитися в структурному підрозділі або бути передані (в разі, про який ми говорили вище).

Як правило, форма інв-22 заповнюється від імені директора підприємства (або його заступника). Головою інвентаризаційної комісії зазвичай виступає головний бухгалтер (його заступник), проте в окремих випадках відповідальні особи можуть змінюватися. Кількість членів може бути меншим, ніж передбачене документом кількість полів.

Посади можуть скорочуватися, а ПІБ приводитися в формі прізвища та ініціалів. У постанові Держкомстату немає ніяких вказівок на те, що розшифровувати підпис потрібно із зазначенням повного імені та по батькові.

Зразок заповнення складу членів комісії показаний нижче:

Наказ про інвентаризацію як заповнити - зразок 2018

Інвентаризація це перевірка наявності майна тієї чи іншої організації, а так само стану її фінансових зобов'язань на певну дату шляхом порівняння фактичних даних з даними з бухгалтерії. Цей метод є базовим, основним в контролі збереження майнових цінностей і коштів.

Як скласти наказ про проведення інвентаризації

Зазвичай її можна провести на базі розпорядження або наказу начальства.

Розпорядження складається зазвичай з:

 • 1. Змісту;
 • 2. Порядку;
 • 3. Термінів і обсягів моніторингу об'єкта.

Крім того, складається комісія. Її повний список вказується в акті.

Далі, підпис на документі ставить керівник, потім він його передає голові складеної комісії щодо здійснення перевірки.

Це розпорядження підлягає реєстрації. Зазвичай складається акт форми інв-23.

Присутність комісії необхідно при складанні документів результатів перевірки.

Правильність здійснення цієї процедури оформляється за формою інв-24.

Далі цей акт необхідно реєструвати в журналі, використавши довідку інв-25.

Наказ про проведення інвентаризації зразок і бланк

Зразок заповненого бланку розпорядження про здійснення моніторингу виглядає так:

Наказ про річної інвентаризації чим відрізняється?

Чим же відрізняється розпорядження про здійснення перевірки річної, від звичайної?

Вся справа в тому, що розпорядження про звичайну перевірку будь-який керівник може ініціювати самостійно, використовуючи типовий бланк, коли він побажає, або ж в тих випадках, коли підозрюється розкрадання якогось майна або грошових коштів, а річна є обов'язковою.

Вона встановлюється федеральними стандартами або галузевими, а так же самим законодавством Російської Федерації.

Подібна норма закріплена в законі про бухгалтерський облік від 06.12.2011 № 402-ФЗ, в подальшому Закон № 402-ФЗ.

Терміни її проведення - Звітним роком є ​​календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня (включно). Весь моніторинг активів перед складанням річної звітності повинна проводитися за станом на 31 грудня (включно).

Інвентаризація в бюджетній установі

Одна з головних причин проведення моніторингу - перевірка достовірності даних бухобліку та звітності.

Опис в бюджетній установі можуть проводити з різних причин:

 • 1. При зміні матеріально відповідальних осіб або керівників;
 • 2. У разі стихійного лиха;
 • 3. При підозрі крадіжки і розкрадання;
 • 4. Якщо необхідно передати бюджетна установа комусь в оренду;
 • 5. Якщо планується реорганізація або ж ліквідація установи.

Зразок наказу для здійснення перевірки в бюджетній установі складається на основі типового бланка.

Наказ про проведення інвентаризації основних засобів - зразок заповнення наказу

Перевірка основних засобів повинна проводитися 1 раз на 3 роки.

Робиться це за формою інв-22

Форма по ОКУД - 0317018

За ОКПО - 82013654

У потрібному полі пишемо найменування вашої організації. Неодмінно пишемо дату заповнення документа і його порядковий номер.

В поле «Для проведення інвентаризації» пишеться ваша фірма.

Пишемо прізвище та ім'я голови комісії, а так само всього складу.

Вказуємо що моніторингу підлягає саме основні засоби, грошові кошти в касі організації, фінансові зобов'язання.

В поле «Коли приступити до інвентаризації», вказуємо потрібну дату повністю. Не забуваємо вказати про причини проведення цього перевірки, і ставимо підпис.

Наказ про проведення ревізії зразок складання і заповнення

Спочатку потрібно скласти наказ про ревізію госп. діяльності фірми. У цьому документі потрібно вказати всіх тих, хто братиме участь у процесі ревізії, початкові і фінальні терміни її здійснення.

Ревізія мало чим відрізняється від процесу моніторингу, отже заповнювати акт потрібно практично так само, як і акт про проведення перевірки основних засобів.

Інвентаризація дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість це сума боргів, належних якомусь підприємству з боку інших компаній, а також громадян, які є їх боржниками - дебіторами. Це поняття відповідає як міжнародним, так і російськими стандартами бухобліку. Наказ про проведення інвентаризації дебіторської заборгованості складається за типовим зразком.