зразок мирової угоди в досудовому порядку

Мирова угода - угода сторін про припинення судового спору на основі взаємної угоди. Укладаючи мирову угоду, сторони можуть передбачити і порядок розподілу судових витрат, а також витрат по оплаті допомоги адвоката, сплати мит і т.д. Мирова угода може укласти не тільки під час судового розгляду, а й на інших стадіях процесу - при розгляді справи касаційними інстанціями, на стадії виконання судового рішення. Іноді мирову угоду помилково ототожнюється з досудовим врегулюванням питання. Мирова угода - це фактично судове рішення, і воно повинно бути погоджено з судом.

Можливість вирішення спору шляхом мирову угоду з'ясовується суддею на стадії підготовки справи до судового розгляду.

Контроль за законністю мирової угоди покладається на суд, він стверджує мирову угоду, якщо вона не суперечить закону або порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб. Умови мирової угоди, викладені стороною в судовому засіданні усно, заносяться до протоколу судового засідання і підписуються обома сторонами. Мирова угода, представлене в письмовому вигляді, має бути долучено до справи. При затвердженні мирової угоди суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі, в якому укладається мирова угода.

Мирова угода має містити такі пункти:

 • назва суду в якому розглядається справа;
 • найменування та реквізити позову;
 • перелік учасників справи і їх представників за дорученням;
 • заявлені позовні вимоги позивача, і зустрічного позову, якщо він представлений;
 • перелік вимог на які згодна кожна зі сторін;
 • перелік дій до виконання позивачем, відповідачем і третіми особами, і їх терміни;
 • спосіб розподілу між сторонами судового процесу понесені ними судові витрати по справі;
 • в завершенні тексту мирової угоди має бути зазначено, що сторони просять суд затвердити мирову угоду, і провадження у справі припинити, а також те, що наслідки припинення провадження у справі у зв'язку з укладенням мирової угоди сторонам роз'яснені і зрозумілі.

Важливо відзначити, що в мировій угоді не допускається вказувати на будь-яку обов'язок учасників судового процесу, не пов'язану з предметом даного спору.

Переваги від укладення мирової угоди в арбітражному суді:

 • Після укладення мирової угоди позивачеві з федерального бюджету повертається половина сплаченого державного мита, за винятком випадків, якщо мирова угода укладена в процесі виконання судового акта арбітражного суду.
 • Завершення справи мировою угодою економить сторонам час і фінанси.
 • Мирової угоди вступає в законну силу негайно і підлягає негайному виконанню сторонами.
 • Ухвалу про припинення провадження у справі не підлягає апеляційному оскарженню, але може бути оскаржене в арбітражному суді касаційної інстанції.
 • Мирова угода виповнюється особами добровільно в порядку і в терміни, передбачені цією угодою. Якщо мирова угода не виконується добровільно, ухвала суду підлягає примусовому виконанню на підставі виконавчого листа, видаваного арбітражним судом за клопотанням особи, який уклав мирову угоду.

До недоліків мирової угоди можна віднести те, що підписавши його, сторони погоджуються з тим, що ніяких претензій, пов'язаних з даною ситуацією, один до одного більше не мають. І, отже, вже не можна знову звернутися до суду з додатковими вимогами, як то пред'явити позов про стягнення неустойки та відшкодування моральної шкоди та інші.

Зразок досудового мирової угоди

Спочатку необхідно розуміти, що під визначенням «мирову угоду» мається на увазі документ, в якому все без винятку учасники судового процесу визначили для себе певний порядок врегулювання наявних претензій.

Наприклад, якщо ж предметом позовної заяви є необхідність у стягненні заборгованості, то сторони цілком можуть дійти компромісу щодо вибачення частини боргових зобов'язань або ж передачі позивачеві відповідачем частини свого майна в рахунок заборгованості і так далі.

Оформлення мирової угоди є тільки правом, а не обов'язком сторін. Документ може бути укладений як при вирішенні цивільних і господарських спорів, так і безпосередньо під час процедури банкрутства.

Досягти мирової угоди допускається можливість на будь-якому етапі судового розгляду.

Наприклад, всі без винятку учасники процесу можуть досягти бажаного компромісу не тільки в процесі вирішення в судовому органі, а й під час уже перегляду. Якщо сторони виявлять своє бажання, то модно підписати мирову угоду на стадії виконавчого провадження.

Документ формується сторонами в стандартному письмовому вигляді як звичайна угода. Від самого початку слід вказати відомості щодо:

 • найменування документа (в даному випадку назва буде «Мирова угода»);
 • дати і місця його укладення (де саме був факт підписання даного документа).

Далі слід так звана преамбула, в якій відображається інформація щодо позивача і сторони відповідача (кредитора, боржника і так далі).

Основна частина розглядають документ містить в собі по пунктам весь порядок врегулювання виниклої спірної ситуації. В кінці документа обов'язково слід відобразити реквізити кожної сторони, а після він завіряється підписами.

Іншими словами, судовий орган спочатку повинен упевнитися в тому, що сформований документ не суперечить чинному законодавству РФ і не порушує / ущемляє чиї-небудь права і інтереси.

Розглянутий документ включає в себе кілька основних етапів, а саме:

 1. Ухвалення рішення щодо складання даного документа стороною відповідача. Необхідно враховувати, що на стадіях спостереження або ж фінансового оздоровлення рішення про підписання документа приймається самим боржником, в той час як при зовнішньому управлінні - виключно зовнішнім керуючим, а при конкурсному виробництві - виключно конкурсним керуючим.
 2. Отримання позитивної відповіді від конкурсних кредиторів і відповідних органів. Мається на увазі, що рішення має бути прийнято на зборах кредиторів здебільшого голосів і уповноваженими органами на підставі реєстру вимог кредиторів.
 3. Факт підписання мирного договору. З боку відповідача угода може бути підписана особою, яка прийняла рішення про формування подібного документа, а з боку позивача, наприклад, уповноваженим на зборах кредиторів.
 4. На останньому етапі здійснюється твердження документа арбітражним судовим органом.

По суті, ці етапи є стандартними при формуванні документа по будь-яких спірних питань. Єдина відмінність полягає в стороні позивача (вона може бути не тільки кредитором).

Мирова угода може бути підписана в справах таких спрямувань, як:

По суті, документ може бути сформований при вирішенні будь-якого питання. Це свого роду компроміс, який дозволяє швидко врегулювати конфліктну ситуацію.

У тому випадку якщо підписаний документ після затвердження в судовому органі виконується в повній мірі добровільно, то ніяк додаткових питань не виникає.

одна нерідко зустрічаються ситуації, коли після затвердження документа одна зі сторін починає злісно ухилятися від виконання прописаних своїх зобов'язань. В такому випадку протилежна сторона мають юридичне право звернутися до судового органу за отримання виконавчого листа.

На підставі отриманого виконавчого листа можна звернутися в територіальний відділ судових приставів для необхідності примусового виконання зобов'язань ухильником.

Мирова угода затверджується виключно судовим органом, тому одна зі сторін має юридичне право звернутися повторно з відповідною скаргою на рішення суду. Іншими словами подати апеляцію.

Якщо ж при винесенні судового рішення було місця порушення нормативних актів, то вищестоящий судовий орган має всі підстави для передачі справи на повторний розгляд.

Виходячи з цього, так звана скарга подається не на сам документ, а не рішення судового органу, який і затвердив договір. Складена скарга повинна бути подана в той же період, що на і інші судові рішення. Іншими слова, приватна подається протягом 15 діб, а касаційна - не пізніше півроку з моменту винесення відповідного рішення судом.

Сам порядок розгляду заяви з питання розірвання мирової угоди включає в себе:

 • спори щодо розірвання документа, які розглядається арбітражним судом, який розглядає судові справи щодо банкрутства;
 • сформований заяву щодо розірвання даного документа повинно бути підписано конкурсним кредитором або ж іншим уповноваженим органом, вимоги яких не виконуються стороною боржника на умовах світової договору або ж по відношенню інших вимог, які порушили в істотній мірі умов;
 • при наявності подачі в арбітражний суд відповідної заяви щодо питання про розірвання документа, суддею буде винесено ухвалу про призначення засідання по розірвання підписаного раніше договору;
 • за результатами розгляду поданої заяви судом буде прийнято рішення, виконання якого є обов'язковим (причому важливо пам'ятати про те, що його повторне оскарження може бути на підставі Арбітражного процесуального кодексу РФ).

При наявності відмови щодо задоволення вимог, зазначених в поданій заяві щодо розірвання підписаного раніше світового договору, судом буде винесено відповідне рішення з усіма необхідними роз'ясненнями.

Згідно з чинним законодавством, анулювати дію документа неможливо. З цієї причини потрібно тільки формувати заяву щодо неправомірного винесення судового рішення з даного питання.

Якщо ж документ прийнятий в чіткій відповідності з нормативними актами РФ, то призупинити дію угоди вже буде неможливо.

У процесі формування світового договору обов'язково слід пам'ятати про те, що категорично допускати будь-які помилки або ж недостовірні відомості є ключовим підставою для відмови в затвердженні даного документа судовим органом.

Говорячи про необхідність в підписанні мирової угоди, то тут все досить банально - мирно вирішити виниклі спірні ситуації.

Наприклад, сторони можуть прийти до обопільного рішення щодо алгоритму погашення боргових зобов'язань (схема погашення заборгованості по місяцях).

Іншими словами, судовий процес може тривати досить довгий час, що невигідно для обох сторін, оскільки це додатково тягне за собою фінансові витрати. Підписання угоди дозволяє уникнути багатьох бюрократичних процедур і заощадити не тільки час, а й власний капітал.

Підписувати чи ні мирову угоду в суді? Відповідь на це питання - в даному відео.

Як залагодити конфліктну ситуацію мирним шляхом

Життя практично кожної людини складається з різноманітних контактів, угод і зобов'язань по даним відносинам. Особливе місце в даному списку займають зобов'язання з яких-небудь борговими відносинам. Адже дуже часто вони закінчуються судовими розглядами.

З огляду на те, що боржник не виконав або виконав, але не в повному обсязі вимоги кредитора. Суд в цьому обов'язково допоможе, але є й інші способи того, як вирішити ситуацію, що проблемне завдання. Наприклад, можна скласти досудову претензію або досудове мирову угоду зразок якого можна легко знайти на сторінках спеціалізованого інтернет-ресурсу, або ж в конторі адвокатів.

Досудове врегулювання спірних моментів називають найефективнішим і цивілізованим способом вирішення конфліктів при відмові боржника платити.

Через це він є найбільш використовуваним в адвокатській практиці. Адже не з кожною справою потрібно звертатися в суд, де справа може затягнутися на дуже довгий період. Більш того, судовий розгляд пов'язане з чималими грошовими витратами.

Звернення до професійних юристів допоможе поглянути на ситуацію, що склалася з боку, зрозуміти її ні з суб'єктивної, а з об'єктивної точки зору. І тільки тоді, може бути, ви зможете вирішити головну проблему, яка полягає не в обов'язковому покаранні порушника вашого спокою (боржника), а в тому, як скоріше повернути втрачені кошти.

Варіанти документів, за допомогою яких можна вирішити юридичні проблеми без суду

Одним з декількох варіантів вирішення конфліктів до суду є досудова претензія. Цей документ має на меті сповістити боржника про те, що ви маєте намір подати позовну заяву до суду в тому випадку, якщо викладені в претензії вимоги не будуть виконані у визначений термін. Подавати даний документ потрібно тільки в письмовому вигляді, при цьому важливо дотримати офіційну його форму. Для чого є затверджений бланк.

Надіслати претензію необхідно або з кур'єром, який подбає про те, щоб відповідач поставив підпис на вашому примірнику договору, що буде служити доказом того, що він був вчасно повідомлений. Або ж є інший варіант - доставка за допомогою поштової служби, рекомендованим листом.

При цьому, відповідач теж повинен підписати повідомлення про вручення йому документа. Цей спосіб вважають досить-таки дієвим, тому що мало кому припаде до душі доводити справи до суду, де його чекатимуть додаткові збитки у вигляді оплати неустойки, судових витрат і навіть при необхідності упущеної вигоди кредитора.

Інший вид документа являє собою світовий угоду. Скласти даного роду договір доводитися тим громадянам, які вирішують припинити суперечку, що виникла з приводу відмови однієї зі сторін взаємин виконувати взяті раніше зобов'язання.

Для того щоб остаточно закрити всі суперечки, необхідно підготувати проект мирової угоди з зазначенням нових вимог до кожної зі сторін, які, в свою чергу, зобов'язані піти на взаємні поступки за договором. Мирова угода може укладатися як в досудовий період, так і під час судового розгляду. В такому випадку адвокати сторін повинні будуть подати в період судового засідання заяву про затвердження мирової угоди.

З того моменту, як мирова угода набирає законної сили, законоправнимі починають рахуватися ті вимоги і умови, які в ньому прописані. Стало бути ті угоди, які були підписані сторонами раніше, ніякої силою володіти не будуть.

Зразок мирової угоди, його структура та зміст

Кожен зразок даного документа передбачає собою обов'язкове затвердження деяких положень, згідно з якими буде можливо визначити терміни і порядок виконання зобов'язань конфліктуючих сторін з приводу відмови однієї з них виконувати домовленості. Разом з тим потрібно бути готовим до того, щоб вказати в юридичному документі всі вимоги і, по можливості, визначити їх в грошовій формі.

У деяких випадках сторонами може бути вказано положення, згідно з яким змінюються обумовлені раніше терміни. Разом з тим змінам може зазнати й порядок оплати взятих в борг коштів та інших платежів, які, з огляду на відмову боржника, були потім включені в список вимог кредитора.

Умови, за якими було прийнято мирову угоду, що стосуються порядку погашення несплаченого вчасно боргу, який стягується відповідно до податковим кодексом Російської Федерації. Ці умови ні в якому разі не повинні суперечити Закону нашої держави про податки і збори.

Це Законодавство передбачає і те, що всі вимоги кредиторів, інтереси яких представлені в негрошовій формі, повинні задовольнятися на однаково рівних умовах разом з вимогами кредиторів, чиї інтереси виражаються в грошовій формі, тобто їх боржники висловили відмову від виконання грошових зобов'язань.

За згодою кредиторів до мирової угоди вносять численні зміни. У їх числі і зменшення розмірів процентних ставок, зменшення термінів нарахування відсотків на наявну суму боргу. В особливих випадках представляється можливим повністю звільнити боржника від оплати нарахованих раніше відсотків.

Справами, які можуть бути вирішені за допомогою складання мирової угоди, займається арбітражний суд. Він має право приймати твердження про укладену угоду в ході тих процедур, якими керуються, ведучи справи про банкрутство. Ці ж процедури потім приймаються за підстави, за допомогою яких може бути повністю припинено діловодство з питань банкрутства юридичної особи.

У випадках, коли в результаті судового засідання, виноситься відмову на затвердження мирової угоди, його офіційно приймають як неукладена і укласти новий мирний договір буде можливо тільки тоді, коли сторони складуть і підпишуть нову угоду, в складі якого будуть міститися оновлені умови. Але факт офіційного прийняття документа не дозволяє в подальшому розірвати його, навіть якщо обидві сторони, які прийшли до угоди, цього побажають.

Як і будь-який документ, що має юридичну силу, угода має строго певну шапку. Це звернення, яке може бути в правому або лівому верхньому кутку. Тут потрібно вказати назву суду, район або місто, за яким числиться даний заклад. На новому рядку потрібно написати вже назва документа. Після чого вказуються особисті та юридичні дані осіб, які укладають мирову угоду - відповідача (боржника) і позивача (кредитора). Тут важливо вказати прізвище, ім'я та по батькові, якщо справа стосується фізичних осіб або офіційна назва організації, якщо сторонами є особи юридичні.

В основній частині угоди потрібно перерахувати умови, за якими укладається договір з виділенням конкретних вимог з кожного боку. У першому пункті потрібно вказати мету складання документа. Наприклад, відмова боржників оплачувати грошові борги кредиторам.

Потім, по пунктам варто розписати заново прийняті умови, на які сторони згодні, щоб мирним шляхом і якомога швидше, залагодити неприємну ситуацію. Наприклад, боржник знову зобов'язується виплатити кредитору, яка подала позовну заяву до суду, будь-яку частину вимог, в повній мірі викладених в ньому. В даному випадку позивачу доведеться докласти номер документа, на який він посилається. Не можна не вказати і суму позову, як цифрами, так і прописом.

Далі вказується термін, до якого відповідачу належить передати позивачеві кошти по боргу. Покривати понесені в ході розглядів, судові витрати, можна або поділивши їх порівну на відповідача і позивача, або кожен береться оплачувати тільки ті витрати, які стосуються його одного. Що виглядає більш розумно. Далі, окремим абзацом вказується прохання затвердити угоду, на підставі чого діловодство припиниться. Далі слідує всім знайома фраза, яка вказує, що сторони ознайомилися з можливими наслідками припинення справи. На завершення чого в лівому нижньому кутку ставляться підписи сторін.

Зразок мирової угоди по цивільній справі

Під мировою угодою розуміється бажання сторін припинити судовий спір за взаємною згодою. Підписуючи мирову угоду, сторони можуть відобразити порядок сплати судових витрат, а також оплату витрат, пов'язаних з наданням юридичної допомоги, сплати мит і т. П.

Мирова угода може набути чинності не тільки під час судового процесу, а й на інших стадіях, в разі розгляду справи судом касаційної інстанції, на стадії виконання судового рішення.

У деяких випадках, мирова угода помилково ототожнюється з досудовим врегулюванням спору. Мирова угода - це судовий документ, наділений юридичною силою.

Суддя має можливість запропонувати сторонам на стадії підготовки справи до судового розгляду укласти мирову угоду.

Контролюючим органом, в даному випадку, є суд, адже саме він буде затверджувати мирову угоду, в тому випадку, якщо воно не буде суперечить чинному законодавству або порушувати інтереси інших осіб.

Мирова угода може бути укладена в усному порядку, тоді в судовому засіданні в протоколі відображають бажання сторін і вони залишають у ньому свої підписи. У разі складання мирової угоди в письмовій формі, воно долучається до справи.

Суд стверджує мирову угоду і виносить ухвалу про припинення провадження у справі, за якою укладається мирова угода.

Мирова угода включає в себе наступні пункти:

 • найменування суду, в якому слухається справа;
 • найменування та реквізити позову;
 • особи, які беруть участь у справі або їх представники;
 • позовні вимоги позивача та вимоги зустрічного позову, в тому випадку, якщо він представлений;
 • перелік вимог, які погоджують сторони;
 • перелік дій до виконання позивачем, відповідачем і третіми особами, і їх терміни;
 • спосіб розподілу судових витрат;
 • в кінці тексту мирової угоди обов'язково обумовлюють бажання сторін затвердити мирову угоду і припинити провадження у справі, а також те, що наслідки, в разі припинення провадження у справі, сторонам роз'яснені і зрозумілі.

Головним моментом в мировій угоді є те, що не можна вказувати ніяких обов'язків учасників судового процесу, які жодним чином не пов'язані з предметом спору.

Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся в форму онлайн-консультанта справа. Це швидко і безкоштовно! Або зателефонуйте нам по телефонами:

Москва, Московська область

Санкт-Петербург, Ленінградська область

Федеральний номер (дзвінок безкоштовний для всіх регіонів Росії)!

Зразок мирової угоди в досудовому врегулюванні спору

Досудове мирову угоду зразок - такий пошуковий запит часто задають люди, бажаючі дізнатися, як складається даний документ. Однак таке найменування юридично не вірно, оскільки мирова угода укладається виключно в ході судового процесу, тобто після подання позову до суду, і досудовим бути не може. У той же час, учасники цивільних правовідносин мають право укласти досудову угоду про врегулювання спору, не звертаючись до суду (хоча воно і не буде світовим). Про таку угоду піде мова в статті. Його зразок читач може завантажити за посиланням в кінці статті.

Як співвідносяться мирову угоду і угоду про досудове врегулювання спору?

Як ми вказали в анотації до статті, термін «досудове мирову угоду» застосовуватися не може, оскільки мирова угода в силу закону не полягає на досудовій стадії. Суть мирової угоди в тому, що сторони в ході розгляду справи в суді обумовлюють компромісні, вигідні для них умови вирішення конфлікту, надають усними домовленостями письмову форму, передають на затвердження судді, і суд виносить ухвалу, якою справу вирішується по суті, а мирова угода затверджується .

Що стосується досудової угоди (або врегулювання), то воно полягає між сторонами спору на досудовій стадії, без звернення до суду. Не потрібно затверджувати документ судовою ухвалою, сторони самі підписують договір, в якому містяться умови врегулювання спору.

Укладення такої угоди суто добровільно, сторони спору самі приймають рішення врегулювати конфлікт мирним шляхом, на взаємовигідних умовах, без залучення судових органів.

Як складається досудову угоду?

Форма мирової угоди в досудовому порядку на законодавчому рівні не затверджена. Сторони самі розробляють бланк, відповідно до звичаїв ділового обороту та загальними правилами складання офіційних документів, або можуть скористатися запропонованим нижче.

Угода обов'язково має бути складено в письмовій формі, а не обумовлено усно. В іншому випадку довести наявність домовленостей не представляється можливим.

Ми рекомендуємо вказати в документі такі відомості:

 1. Місце і дату укладення угоди.
 2. Назва документу.
 3. Відомості про учасників угоди (П.І.Б., адреса, паспортні дані, дата народження для фізичних осіб; найменування, адреса місця знаходження, ОГРН, ІПН, для юридичних осіб).
 4. Результат спільних домовленостей сторін.
 5. Підписи учасників угоди.

З представленого вище змісту мирової угоди про досудове врегулювання видно, що по суті, воно є змішаною цивільно-правовою угодою, в якій беруть участь сторони раніше виникли в результаті іншої угоди правовідносин.

Альтернатива досудового угоди - процедура медіації

Досудову угоду хоч і фіксує домовленості сторін спору, але не дозволяє належним чином захистити інтереси домовилися. Оскільки розглянутий документ не наділений силою рішення суду, то з його виконанням на практиці можуть виникнути проблеми. Якщо один з учасників угоди перестане дотримуватися його положення, ущербною стороні доведеться звертатися до суду за захистом інтересів.

Альтернативою укладення угоди на досудовій стадії є процедура медіації, яка може бути ініційована як без звернення до суду, так і в ході судового вирішення спору. Порядок проведення медіації встановлений в ФЗ "Про альтернативну процедуру ..." від 27.07.2010 № 193-ФЗ.

Справа дозволяє медіатор, і його мета - знайти найбільш вигідний для обох сторін конфлікту спосіб його дозволу. За результатами процедури приймається медіативних угоду.

Мирова угода в досудовому порядку - зразок

про врегулювання спору в досудовому порядку

ТОВ «Андро» в особі генерального директора Іванова Івана Івановича, юридична адреса: м Москва, вул. Юпітеровим, д. 12, ОГРН: 12342315125, ІПН: 12345215235, діючий на підставі Статуту (далі - Виконавець) і Петров Петро Петрович, паспорт 7987 124123, виданий Міжрайонним відділенням УФМС РФ по м Москві 23.07.2015 (далі - Замовник), з метою вирішення спору щодо відмови Виконавця від гарантійного ремонту комп'ютера "Сфера +", уклали наступну угоду:

 1. Виконавець погоджується провести гарантійний ремонт комп'ютера "Сфера +", який був проданий Замовнику 20.03.2018 на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2018 № 12314-А.
 2. Виконавець зобов'язаний протягом 5 днів з дня укладення цієї угоди прийняти від Замовника комп'ютер "Сфера +" для гарантійного ремонту.
 3. Гарантійний ремонт повинен бути проведений протягом 20 днів з моменту передачі комп'ютера Виконавцю.
 4. У разі, якщо Виконавець виконає умови п. 1-3 цієї угоди, Замовник зобов'язується не вимагати з нього виплати штрафних санкцій, в тому числі будь-яких неустойок (пені, штрафів), за початкову відмову від гарантійного ремонту комп'ютера "Сфера +".
 5. Угода складена в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу: по 1 для кожної із Сторін.
 6. Угода набуває чинності з дати його підписання Сторонами.

Таким чином, досудове врегулювання спору може здійснюватися різними методами - шляхом укладення досудової угоди, або проведення процесу медіації. Світове ж угода укладається виключно на судовій стадії процесу. Зразок досудового мирової угоди можна завантажити за посиланням нижче.