податок на нерухомість рб

Звернемо увагу, що податок сплачується за умови, що на території Республіки Білорусь дані категорії осіб:

 • мають у власності нерухомість
 • прийняли у спадок нерухомість
 • взяли в лізинг нерухомість (одноквартирні житлові будинки і квартири), яка передбачає її викуп

Капітальні будови (будівлі, споруди):

 • садові будиночки
 • дачі
 • житлові будинки
 • квартира, кімната
 • господарські будівлі
 • гаражі
 • машино-місця
 • будови, не завершені будівництвом!
 • одноквартирні житлові будинки або квартири, взяті в лізинг, який передбачають їх подальший викуп
 • інші (ст. 185 Податкового Кодексу РБ)
 • капітальні будови, а також їх частини, які знаходяться в аварійному стані
 • безгосподарні капітальні будови та їх частини
 • самовільно зведені капітальні будови, а також їх частини

Дані будови повинні бути визнані такими (аварійний стан, безгосподарні, самовільно зведені) спеціально уповноваженим органом, або місцевим виконавчим і розпорядчим органом відповідно до законодавства.

Однак, якщо ви самовільно звели споруду, а місцевий орган прийняв рішення про продовження вами будівництва та про реєстрацію вашого будови надалі, то вам потрібно буде платити податок.

Хто і що звільняється від оподаткування:

 • одне житлове приміщення в багатоквартирному будинку, що належить фізичній особі на праві власності
 • пенсіонери за віком
 • інваліди I та II груп
 • багатодітні сім'ї (3 і більше дітей)
 • військовослужбовці строкової та альтернативної служби
 • учасники ВВВ, а також особи, які мають пільги відповідно до Закону РБ «Про ветеранів»
 • будівлі державного житлового фонду організацій недержавної форми власності
 • будівлі, що використовуються в сферах освіти і охорони здоров'я
 • споруди, включені в реєстр фізкультурно-спортивних споруд
 • будівлі організацій культури, санаторно-курортних і оздоровчих організацій
 • автомобільні дороги загального користування
 • і ін. (стаття 186 Податкового Кодексу РБ)

Термін сплати податку відбувається не пізніше 15 листопада поточного року на підставі повідомлення податкового органу, яке вручається до 1 серпня поточного податкового періоду.

Повідомлення вручається вам особисто під розпис-після цього ви зважаєте належним чином повідомлений про необхідність сплати податку.

Податковий період, тобто період, після закінчення якого необхідно сплатити податок визнається 1 календарний рік.

Обчислення річної суми податку проводиться щорічно податковим органом з 1 січня кожного податкового періоду.

Однак, податок на капітальні будови, їх частини та машино-місця обчислюється з 1 числа місяця, наступного за місяцем в якому:

 • виникло право власності
 • відкрито спадщину
 • придбано (отримано) будова

Ставка і розрахунок податку на нерухомість

0,2%- для фізичних осіб, а також ІП, у яких на праві власності знаходиться 2 і більше жилих приміщень в багатоквартирних житлових будинках

Сума податку дорівнює добутку податкової бази, ставки податку та коефіцієнта до ставки податку (при її наявності).

Цей вираз можна відобразити у вигляді формули: Н = НБ * С * К, де:

 • Н сума податків, які ви повинні сплатити
 • НБ-податкова база
 • С- ставка податку
 • К-коефіцієнт до ставки податку

Податкова база визначається за допомогою оцінки капітальних будівель, їх частин та машино-місць. Оцінку вправі проводити територіальні організації щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним.

При неможливості оцінити нерухомість в поточному році, державний орган:

 • індексує вартість споруди з використанням коефіцієнтів переоцінки
 • якщо не вдається застосувати вищевказаний спосіб-оцінка відбувається виходячи з базової розрахункової вартості 1-ого квадратного метра

Коефіцієнт до ставки податку може зменшуватися або збільшуватися за рішенням місцевих Рад Депутатів, рішеннями обласних (Мінського міського) Рад Депутатів

Як платити податок в системі ЕРІП?

Тут все максимально просто: йдете в кіберкассу, берете з собою повідомлення і вводите:

 • вибираєте податковий орган куди в якій вам необхідно здійснити оплату (так як це написано в вашому повідомленні)
 • вводите УНП
 • далі натискаєте «податок на нерухомість»
 • одержувач платежу
 • рахунок отримувача
 • оплачуєте податок, забираєте чек і йдете до свого дому

Після введення необхідних даних, система вже видасть вам суму, необхідну до сплати, що звичайно ж спрощує взаємодію між оплатою податку

платниками податку на нерухомість визнаються організації та фізичні особи.

об'єктами оподаткування визнаються:

- будівлі і споруди, в тому числі наднормативного незавершеного будівництва, що є власністю або перебувають у володінні, в господарському віданні або оперативному управлінні платників-організацій;

- будівлі та споруди (включаючи житлові будинки, садові будиночки, дачі, житлові приміщення (квартири, кімнати), господарські будівлі), в тому числі не завершені будівництвом, розташовані на території Республіки Білорусь і належать платникам - фізичним особам;

- будівлі і споруди, розташовані на території Республіки Білорусь і взяті в оренду (фінансову оренду (лізинг)) індивідуальними підприємцями, - в разі, якщо за умовами договору оренди (фінансової оренди (лізингу)) ці об'єкти не знаходяться на балансі організації-орендодавця (лізингодавця ).

Стаття 184 НК визначає особливості визнання платниками окремих організацій і фізичних осіб

1) За капітальним будівель (будівель, споруд), їх частин, машино-місць, розташованим на території Республіки Білорусь і взятим організаціями:

- в фінансову оренду (лізинг), яка визначається відповідно до законодавства як фінансовий лізинг, у білоруських організацій, платником визнається організація, у якій ці капітальні будови (будівлі, споруди), їх частини, машино-місця знаходяться на балансі за умовами договору фінансової оренди ( лізингу);

- в оренду (фінансову оренду (лізинг)), інше оплатне або безоплатне користування у закордонних організацій, які не здійснюють діяльність на території Республіки Білорусь через постійне представництво, або у фізичних осіб (як визнаних, так і не визнаних податковими резидентами Республіки Білорусь), платником визнається організація-орендар (лізингоодержувач, ссудополучатель).

2) По спорудах магістрального трубопровідного транспорту, нафтопроводів, газопроводів, технологічних газопроводів і відводів, а також станцій, сховищ, установкам, іншим об'єктам оподаткування, що забезпечують функціонування споруд магістрального трубопровідного транспорту, нафтопроводів, газопроводів, технологічних газопроводів і відводів, розташованим на території Республіки Білорусь і переданим іноземною організацією в оренду, інше оплатне або безоплатне володіння (користування), платником прізнаетс я ця іноземна організація.

3) За капітальним будівель (будівель, споруд), їх частин, машино-місць, розташованим на території Республіки Білорусь і взятим фізичною особою, є індивідуальним підприємцем, у фінансову оренду (лізинг), яка визначається відповідно до законодавства як фінансовий лізинг, у організації , якщо за умовами договору фінансової оренди (лізингу) ці об'єкти не знаходяться на балансі організації-лізингодавця, платником визнається індивідуальний підприємець-лізингоодержувач.

4) Бюджетні організації платниками не визнаються, за винятком випадків, встановлених пунктом 2 статті 186 НК.

5) За капітальним будівель (будівель, споруд), їх частин, а також машино-місць, переданим у довірче управління та (або) придбаним в процесі довірчого управління, платником визнається вверітель.

- організаціями - виходячи з наявності на 1 січня календарного року будівель і споруд за залишковою вартістю і вартості будівель і споруд наднормативного незавершеного будівництва;

- фізичним особам - виходячи з оцінки належних їм будівель і споруд, порядок якої затверджується Президентом Республіки Білорусь.

річна ставка податку на нерухомість встановлюється:

- для організацій - в розмірі 1%;

- для фізичних осіб, в тому числі зареєстрованих у ролі індивідуальних підприємців, для гаражних кооперативів і кооперативів, які здійснюють експлуатацію автомобільних стоянок, садівничих товариств - в розмірі 0,1%.

Річна ставка податку на нерухомість для організацій, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти наднормативного незавершеного будівництва та здійснюють будівництво нових об'єктів, за винятком організацій, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти наднормативного незавершеного будівництва та завершальних будівництво таких об'єктів в терміни, визначені Радою Міністрів Республіки Білорусь, встановлюється в розмірі 2% від стоимост будівель і споруд наднормативного незавершеного будівництва.

Місцеві Ради депутатів мають право збільшувати (зменшувати), але не більше ніж в два рази ставки податку на нерухомість окремим категоріям платників. Рішення місцевих Рад депутатів про збільшення ставок земельного податку не поширюються на юридичні особи та індивідуальних підприємців, які отримують державну підтримку у вигляді зміни встановленого законодавством строку сплати податків, зборів, митних платежів та пені, фінансової допомоги з республіканського бюджету.

податковим періодом визнається календарний рік.

Фізичні особи сплачують податок на нерухомість на підставі повідомлень податкових органів не пізніше 15 листопада поточного року. Таке повідомлення із зазначенням належної до сплати суми податку на нерухомість щорічно вручається податковим органом до 1 серпня.

Організації не пізніше 20 січня звітного року подають до податкових органів за місцем взяття на облік податкові декларації (розрахунки) з податку на нерухомість.

Сплата податку на нерухомість проводиться організаціями щоквартально не пізніше 22-го числа першого місяця кожного кварталу в розмірі однієї четвертої річної суми податку.

Тут представлена ​​актуальна інформація про ставку податку на нерухомість для фізичних осіб в Білорусі.

Ставки податку на нерухомість встановлені в таких розмірах:

 • 0,1% від оціночної або ринкової вартості нерухомості за рік. [*]
 • 0,2% від оціночної або ринкової вартості нерухомості за рік - для тих, хто має на праві власності два і більше житлових приміщення в багатоквартирних і (або) блокованих житлових будинках (у відношенні таких житлових приміщень). [*]

Зверніть увагу, що зазначена ставка податку на нерухомість, як правило, не є кінцевою, тому що Місцеві Ради депутатів мають право її збільшувати або зменшувати до 2,5 раз. [*]

У більшості випадків громадяни від податку на нерухомість звільняються. Так, зокрема, податок на нерухомість не сплачується на: [*]

 • належить громадянину 1 житлове приміщення в багатоквартирному або в блокованому житловому будинку (якщо у громадянина 2 і більше жилих приміщень, то від податку звільняється тільки одне з них, придбане раніше за інших, або будь-яке інше за його вибором).
 • нерухомість, що належить багатодітним сім'ям;
 • належать пенсіонерам за віком, інвалідам I і II групи та іншим непрацездатним громадянам:
   • садові будиночки, дачі, господарські споруди, машино-місця, нежитлові приміщення;
   • житлові будинки за відсутності зареєстрованих в них за місцем їх проживання працездатних громадян.
 • нерухомість розташовану в сільській місцевості та належить громадянам, зареєстрованим за місцем проживання в сільській місцевості і працюють в розташованих в сільській місцевості організаціях сільського господарства, установах охорони здоров'я, культури, освіти і соціального захисту, а також пенсіонерам, які раніше працювали в цих організаціях.

Громадяни звільняються від податку на нерухомість з 1 числа місяця, в якому у них виникло право на пільгу, а при втраті права на пільгу податок сплачується починаючи з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому пільга була втрачена. [*]

Податок на нерухомість сплачується на які належать громадянам та розташовані на території Білорусі: житлові будинки, квартири, кімнати, садові будиночки, дачі, господарські споруди, машино-місця, нежитлові приміщення, що не завершену будівництвом нерухомість, частки у праві власності на перераховану нерухомість. [*]

Податок на нерухомість сплачується з її оціночної вартості, яка визначається без участі громадянина. У той же час, якщо громадянин подасть до податкової інспекції висновок про оцінку, де визначена ринкова вартість нерухомості, то податок буде обчислюватися з вартості, зазначеної в такому висновку. [*]

Податок на нерухомість обчислюється за період з 1 січня, або з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому: [*]

 • виникло право власності на нерухомість;
 • відкрито спадщину щодо нерухомості, прийнятої у спадок;
 • придбана (отримана, зведена) нерухомість, не завершена будівництвом.

При відчуженні нерухомості податок на нерухомість сплачується до кінця місяця, в якому припинено право власності. [*]

Якщо нерухомість перебуває у спільній частковій власності кількох громадян, то податок на нерухомість обчислюється кожному з них пропорційно їх частці. [*]

Громадяни сплачують податок на нерухомість щорічно не пізніше 15 листопада на підставі повідомлення з податкової інспекції, що вручається до 1 серпня. Якщо повідомлення було вручено пізніше терміну оплати, то не пізніше 30 днів з дня його вручення. [*]

8.8 ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ У БІЛОРУСІ

2. фізичні особи.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи білоруських організацій, що мають окремий баланс і поточний (розрахунковий) або інший банківський рахунок, за відповідними об'єктами оподаткування виконують податкові зобов'язання цих організацій в порядку, встановленому цим Законом.

Організації, що фінансуються з бюджету (бюджетні організації) платниками податку не є.

З вартості основних засобів, ввезених на територію Республіки Білорусь за договорами оренди та іншими договорами з іноземними юридичними або фізичними особами, які передбачають залучення ввезеного майна в цивільний оборот, податок сплачується незалежно від умов договору особою, яка використовує ввезене майно.

З вартості основних засобів (за винятком житлових будинків, садових будиночків, дач, житлових приміщень (квартир, кімнат), надвірних будівель, гаражів, інших будівель і споруд), орендованих у фізичних осіб, які не перебувають в штаті організації, платником податку є організація ( орендар).

З вартості основних засобів, взятих в оренду, інше оплатне або безоплатне користування у іноземних громадян, платником є ​​організація (орендар).

Податком обкладається вартість основних засобів, що є державною власністю або перебувають у володінні платників, об'єктів незавершеного будівництва, а також вартість належних фізичним особам житлових будинків, садових будиночків, дач, житлових приміщень (квартир, кімнат), надвірних будівель, гаражів, інших будівель і споруд, в тому числі не завершених будівництвом (далі - будинки та споруди).

Чи не є об'єктом оподаткування у фізичних осіб вартість:

самовільно зведених будівель і споруд, за винятком випадків, коли місцевими виконавчими і розпорядчими органами прийнято рішення про продовження будівництва або про прийняття споруди в експлуатацію і її державної реєстрації в територіальних організаціях щодо державної реєстрації нерухомого майна, прав на нього та угод з ним з наданням при необхідності земельної ділянки особі, яка здійснила самочинне будівництво;

аварійних будівель та споруд, експлуатація яких припинена уповноваженими державними органами через порушення вимог безпеки людей;

будівель і споруд, визнаних безхазяйними в порядку, встановленому законодавчими актами;

незавершеного будівництва по будівельних об'єктах і будовах, які фінансуються з бюджету, а також житлового будівництва при готовності об'єкта менше 80 відсотків.

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 12.05.2005 №221 з 1 липня 2005 для організацій, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти наднормативного незавершеного будівництва та здійснюють будівництво нових об'єктів, ставку податку на нерухомість встановлена ​​в розмірі 2 відсотків із вартості об'єктів наднормативного незавершеного будівництва, за винятком об'єктів, що фінансуються з бюджету, і житлового будівництва.

Річна ставка податку на нерухомість з вартості будівель і споруд, що належать фізичним особам, будівель і споруд, що належать гаражно-будівельним кооперативам, споживчим кооперативам автостоянок, садівничим товариствам, створеним за рахунок особистих внесків громадян, а також будівель і споруд, що використовуються індивідуальними підприємцями для здійснення своєї діяльності, встановлюється в розмірі 0,1 відсотка.

Річна ставка податку на нерухомість для організацій, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти наднормативного незавершеного будівництва (об'єкти, по яким перевищені нормативні терміни будівництва, встановлені проектною документацією) і здійснюють будівництво нових об'єктів, встановлюється в розмірі 2 відсотків вартості об'єктів наднормативного незавершеного будівництва, за винятком об'єктів, що фінансуються з бюджету, і об'єктів житлового будівництва.

Дія частини третьої цього пункту не поширюється на організації, які мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об'єкти наднормативного незавершеного будівництва та завершальні будівництво таких об'єктів в терміни, встановлені Радою Міністрів Республіки Білорусь.

об'єкти соціально-культурного призначення і житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, організацій;

основні кошти організацій Громадського об'єднання "Білоруське товариство інвалідів по зору", Громадського об'єднання "Білоруське суспільство глухих" і Громадського об'єднання "Білоруське товариство інвалідів", А також відокремлених підрозділів цих юридичних осіб за умови, якщо чисельність інвалідів в зазначених юридичних осіб або їх відокремлених підрозділах становить не менше 50 відсотків від облікової чисельності в середньому за період;

основні засоби, що використовуються у підприємницькій діяльності Республіканського державного об'єднання "Белпочта9quot ;;

основні засоби, законсервовані в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь;

основні засоби, призначені для охорони навколишнього середовища і поліпшення екологічної обстановки.

Перелік основних засобів, призначених для охорони навколишнього середовища і поліпшення екологічної обстановки, затверджується Президентом Республіки Білорусь;

що належать фізичним особам на праві власності житлові приміщення (квартири, кімнати) в багатоквартирних будинках. При наявності у платника двох і більше житлових приміщень (квартир, кімнат) звільнення від оподаткування податком підлягає тільки одне житлове приміщення (квартира, кімната) за вибором платника;

будинки та споруди (за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності), що належать фізичним особам, які є пенсіонерами за віком, інвалідами I і II групи, і іншим непрацездатним громадянам при відсутності працездатних осіб, які спільно проживають або значаться спільно проживають згідно з даними погосподарського обліку або будинкових книг (за винятком осіб, зазначених у абзацах дев'ятнадцятому та двадцятому цього пункту); будинки та споруди, за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності, які належать багатодітним сім'ям (які мають трьох і більше неповнолітніх дітей); будинки та споруди (за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності), що належать військовослужбовцям строкової служби, учасникам Великої Вітчизняної війни та особам, які мають право на пільгове оподаткування відповідно до Закону Республіки Білорусь від 17 квітня 1992 року "Про ветеранів". Не враховуються (за наявності підтвердних документів) в складі працездатних осіб значаться згідно з даними погосподарського обліку, домових книг або відомостями уповноваженого органу, але тимчасово проживають військовослужбовці строкової служби, особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Будинки та споруди, розташовані не за місцем постійного проживання фізичних осіб, які є пенсіонерами за віком, інвалідами I і II групи, та інших непрацездатних громадян, звільняються від обкладення податком незалежно від наявності працездатних осіб, які спільно проживають або значаться спільно проживають за місцем їх постійного проживання згідно з даними погосподарського обліку або будинкових книг;

основні засоби установ освіти споживчої кооперації, а також фінансуються з республіканського або місцевих бюджетів вищих, середніх спеціальних і середніх навчальних закладів, що мають статус установ системи освіти;

матеріальні історико-культурні цінності, включені до Державного список історико-культурних цінностей Республіки Білорусь, за переліком таких цінностей, що затверджується Президентом Республіки Білорусь, за умови виконання їх власниками (власниками) зобов'язань, обумовлених законодавством про охорону історико-культурної спадщини;

автомобільні дороги загального користування і споруди на них (мости, шляхопроводи, зупинкові і посадочні майданчики і павільйони, пункти обслуговування і охорони мостів, переправ, галерей, контрольно-диспетчерські пункти, майданчики відпочинку, пристрої аварійно-викличного зв'язку, лінійні споруди з контролю дорожнього руху );

культові будівлі, в тому числі не завершені будівництвом, релігійних організацій (об'єднань), зареєстрованих відповідно до законодавства, а також інші основні засоби релігійних організацій в порядку, встановленому Президентом Республіки Білорусь;

які беруть участь у підприємницькій діяльності основні засоби сільськогосподарського призначення колгоспів, радгоспів, селянських (фермерських) господарств, міжгосподарських організацій, сільськогосподарських кооперативів, підсобних сільських господарств організацій, інших сільськогосподарських формувань;

об'єкти військ стратегічного призначення Російської Федерації, тимчасово дислокованих на території Республіки Білорусь;

вперше введені в дію будівлі і споруди юридичних осіб протягом одного року з моменту їх введення в експлуатацію;

об'єкти благоустрою міст, селищ міського типу та інших населених пунктів, що утримуються за рахунок коштів бюджету Республіки Білорусь;

основні засоби мобілізаційного і державного резервів, незнижуваного запасу, спеціальна техніка та об'єкти, призначені для їх зберігання, об'єкти, що використовуються виключно для цивільної оборони;

будинки та споруди, за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності, розташовані в сільській місцевості і належать на праві власності фізичним особам, які постійно проживають в сільській місцевості і працюють в організаціях, розташованих в сільській місцевості та здійснюють сільськогосподарське виробництво , а також колишнім працівникам таких організацій, з якими трудовий договір припинений у зв'язку з виходом на пенсію;

будинки та споруди, за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності, розташовані в сільській місцевості і належать на праві власності фізичним особам, які постійно проживають в сільській місцевості і працюють в організаціях охорони здоров'я, культури, системи освіти та соціального захисту , розташованих в сільській місцевості, а також колишнім працівникам таких організацій, з якими трудовий договір припинений у зв'язку з виходом на пенсію;

будинки та споруди, за винятком призначених і (або) використовуються у встановленому порядку для здійснення підприємницької діяльності, розташовані в сільській місцевості і належать на праві власності фізичним особам, які постійно проживають в сільській місцевості і працюють в філіях або інших відокремлених підрозділах, які виробляють сільськогосподарську продукцію, організацій, що придбали в порядку, встановленому законодавчими актами в результаті реорганізації, придбання (безоплатної передачі) припускає ріятія як майнового комплексу, права і обов'язки збиткових сільськогосподарських організацій, а також колишнім працівникам таких організацій, які працювали в філіях або інших відокремлених підрозділах, які виробляють сільськогосподарську продукцію, і які звільнилися у зв'язку з виходом на пенсію;

основні засоби Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, а також інших організацій, що здійснюють наукову діяльність або забезпечують її, за переліком таких організацій, затвердженим Президентом Республіки Білорусь.

При здачі в оренду, інше оплатне користування або безоплатне користування об'єктів основних засобів, звільнених від оподаткування податком, а також основних засобів організацій, що фінансуються з бюджету (бюджетних організацій), зазначені кошти (крім здаються в оренду, інше оплатне користування або безоплатне користування організаціям, фінансуються з бюджету (бюджетним організаціям) підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому цим Законом.

Оподаткуванню не підлягають основні засоби, здані в оренду, інше оплатне або безоплатне користування:

організаціями, що фінансуються з бюджету (бюджетними організаціями), - організаціям та індивідуальним підприємцям для організації харчування дітей, учнів і студентів у закладах освіти;

установами освіти, що фінансуються з бюджету, - організаціям та індивідуальним підприємцям для організації навчання дітей і підлітків у гуртках, секціях і студіях, музичних школах та спеціалізованих навчально-спортивних установах.

Не оподатковується вартість незавершеного будівництва по будівельних об'єктах і будовах, які фінансуються з бюджету, а також житлового будівництва.

Пільги по податку при обчисленні податку простим товариством і господарської групою не застосовуються.

Будинки та споруди, що належать фізичним особам, в тому числі не завершені будівництвом, звільняються від обкладення податком з місяця, в якому виникло право на пільгу, а при втраті протягом року права на пільгу з податку обчислення та сплата податку проводяться починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому це право було втрачено.

Фізичні особи вносять до бюджету суми податку на підставі податкових повідомлень інспекцій Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь не пізніше 15 листопада поточного року. При відчуженні протягом року будівлі або будови (частини будівлі або будови) податок сплачується за період фактичного знаходження будівлі або будови (частини будівлі або будови) в власності, включаючи місяць, в якому буде припинено право власності, до їх відчуження.

У разі вручення податкового повідомлення про що підлягає сплаті сумі податку після закінчення встановленого цим пунктом терміну сплати податок сплачується не пізніше тридцяти днів з моменту вручення податкового повідомлення.

При здачі або передачі фізичною особою майна, що підлягає оподаткуванню, в оплатне і (або) безоплатне користування іншій фізичній особі податок сплачується фізичною особою, що здали і (або) передав таке майно.

Обчислення податку фізичним особам по об'єктах, не завершеним будівництвом, починається за умови готовності об'єкта 80 відсотків і більше.

Якщо майно перебуває у спільній частковій власності кількох фізичних осіб, податок сплачується кожним із цих осіб пропорційно їх частці в цьому майні. В аналогічному порядку податок сплачується, якщо майно знаходиться у спільній частковій власності фізичних осіб і організацій.

Якщо майно перебуває у спільній сумісній власності кількох фізичних осіб, податок сплачується одним з цих осіб, що визначаються за угодою між ними. При цьому всі власники несуть солідарну відповідальність за виконання податкового зобов'язання.

Обчислення податку на незавершене будівництво починається після закінчення терміну будівництва, визначеного відповідно до будівельних норм і правил. Податок в частині виконаного обсягу робіт по об'єктах незавершеного будівництва вноситься замовником за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні. Сума податку визначається виходячи з вартості незавершеного будівництва на початок звітного кварталу і 1/4 затвердженої річної ставки.

Організації не пізніше 20-го числа першого місяця звітного кварталу подають до податкових органів за місцем взяття на облік податкові декларації (розрахунки) з податку на нерухомість.

При наявності у платника об'єктів оподаткування за межами адміністративно-територіальної одиниці, на території якої він перебуває на обліку в податковому органі, податок з таких об'єктів сплачується до бюджету адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування об'єктів оподаткування виходячи з наявності основних засобів по залишковій вартості на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1-е число кожного кварталу. Обчислення податку по таких об'єктах оподаткування здійснюється за ставкою податку із застосуванням коефіцієнта, встановленого на території адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування цих об'єктів оподаткування.

Під місцем розташування об'єктів оподаткування розуміється:

для об'єктів нерухомого майна - місце знаходження таких об'єктів;

для інших об'єктів оподаткування, в тому числі об'єктів, що перебувають одночасно на території кількох адміністративно-територіальних одиниць (автомобільні дороги, залізничні колії, трубопроводи, лінії електропередачі і інші аналогічні об'єкти), і транспортних засобів, - місце знаходження організацій чи їх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, відповідно у яких такі об'єкти враховуються за даними бухгалтерського обліку.

Сплата проводиться платниками не пізніше 22-го числа кожного місяця рівними частками в розмірі 1/3 частини квартальної суми податку.

Сплата фізичними особами податку на нерухомість з вартості гаражів, розташованих в гаражно-будівельних (гаражних) кооперативах, садових будиночків та інших будівель і споруд, розташованих в садівничих і (або) садово-городницьких товариствах (кооперативах), проводиться шляхом внесення сум податку гаражно- будівельним (гаражним) кооперативам і (або) садівничим та (або) садово-городницьких товариствам (кооперативам), які здійснюють прийом податку та його перерахування на рахунок відповідного бюджету.

Ви можете додати тему в список обраних і підписатися на повідомлення поштою.

Раніше начебто було окремо для переоцінки физ.лицами, або потрібно брати коефіцієнти як для організації?

Раніше начебто було окремо для переоцінки физ.лицами, або потрібно брати коефіцієнти як для організації? Він однаковий. На сайті статистики

1) Організація орендує у ІП приміщення полощаді 116,7 м2, в 2014 році сплачено ННН в повному обсязі за весь рік, в бухгалтерії все нараховано, але

з 03.11.2014 частина приміщення здається в оренду іншій організації застосовує ССО (44,4 м2),

значить потрібно перерахувати ННН. або як. що мені тоді робити з податками за 4 кв.

1.1. капітальні будови (будівлі, споруди), їх частини соціально-культурного призначення, державного житлового фонду та житлового фонду організацій недержавної форми власності (за винятком що знаходяться у власності, господарському віданні або оперативному управлінні організацій житлових приміщень в багатоквартирних житлових будинках, що не використовуються для проживання фізичними особами), капітальні будови (будівлі, споруди), їх частини організацій культури.

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 15.10.2010 N 174-З, від 30.12.2011 N 330-З, від 26.10.2012 N 431-З, від 31.12.2013 N 96-З)

Організації, визнані платниками податку на нерухомість щодо капітальних будов (будівель, споруд), їх частин, розташованих на території Республіки Білорусь і взятих в оренду, інше оплатне або безоплатне користування у фізичних осіб, має право використовувати встановлену частиною першою цього підпункту пільгу по таким капітальним будовах (будівель, споруд), їх частин;

(Частина друга пп. 1.1 статті 186 введена Законом Республіки Білорусь від 15.10.2010 N 174-З; в ред. Закону Республіки Білорусь від 26.10.2012 N 431-З)