Содержание

скільки коштує генеральна довіреність на автомобіль в Україні 2017

Ціни на послуги нотаріуса

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» нотаріус стягує плату, розмір якої встановлюється за домовленістю між сторонами - нотаріусом і клієнтом. Ціни на нотаріальні послуги в Харкові незначно відрізняються.

Фактор визначення ціни на нотаріальні послуги становить сукупність витрат кожного приватного нотаріуса індивідуально. Все залежить від місця розташування нотаріуса (оренда офісу), кількості помічників (заробітна плата), щомісячні оплати телефонного зв'язку, інтернету, комунальних платежів, рекламних витрат, і звичайно витрат на закупівлю нотаріальних бланків, інформаційних послуг, орг.матеріалов, канцелярських товарів, відрахування податків за реєстрацію кожного окремого нотаріальної дії в гос.бюджет, від складності та характеру нотаріальної дії.

Для більшості клієнтів питання ціни є визначальним фактором для вибору до якого нотаріуса слід звертатися.

Багато хто прагне завжди звертатися до одного й того ж нотаріуса і це правильно. Ставши постійним клієнтом Ви можете розраховувати на знижку за нотаріальні послуги; на попередню підготовку необхідних документів без Вашої участі щоб заощадити Ваш час; на перевагу Вас іншим клієнтам в разі терміновості нотаріальної угоди в конкретний момент часу; і багато інших нюансів процесу нотаріального оформлення документів.

З відповідальністю заявляємо - наші ціни доступні для середньостатистичного пересічної людини, демократичні і можливі до коректування в кожному окремому випадку. Головна мета нашої нотаріальної контори - довгострокові ділові відносини з постійними клієнтами.

Уточнюйте ціну певної нотаріальної послуги, можливість спланованого візиту і перелік необхідних документів по телефону: (057) 731-97-96. Ми чекаємо Вашого дзвінка і відповімо на Ваші запитання.

Тарифи на нотаріальні послуги:

Корпоративним та постійним клієнтам надаються знижки в розмірі 10% -15% від оплати послуг приватного нотаріуса.

Тарифи за станом на 01 січня 2015 року.

• Довіреність (генеральна) на розпорядження майном, в тому числі автотранспортним засобом, терміном дії до 3-х років: 170 - 200 грн .;

• Довіреність (генеральна) на розпорядження майном, в тому числі автотранспортним засобом, терміном дії до 10-ти років: 200 - 300 грн .;

• Довіреність (генеральна) на розпорядження майном, в тому числі автотранспортним засобом, терміном дії понад 10-ти років: 320 - 350 грн .;

• Інші довіреності в тому числі на керування автотранспортним засобом: 200 грн .;

• Договір відчуження нерухомого майна (купівля-продаж, міна, дарування): 1%, але не менше 1800 грн .; + Всі необхідні податки;

• Договір відчуження земельної ділянки (купівля-продаж, міна, дарування): 1%, але не менше 1800 грн .; + Всі необхідні податки;

• Договір іпотеки: 1%, але не менше 1500 грн .;

• Заява, для виїзду малолітніх, неповнолітніх дітей за кордон (згода подружжя): 150 грн .;

• Заява, для виготовлення проїзного документа дитині для виїзду за кордон (згода подружжя): 150 грн .;

• Посвідчення шлюбного контракту за домовленістю;

• Посвідчення заповіту: 350 - 500 грн .;

• Посвідчення інших угод за домовленістю;

• Заява: 150 грн .;

• Засвідчення справжності підпису на банківських картках: 50 грн. / Підпис;

• Посвідчення установчих документів для реєстрації ТОВ, ЗАТ: 200 грн .;

• Справжність підпису на статуті приватного підприємства: 100 грн .;

• Вчинення виконавчого напису: 1%;

• Передача заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам: 250 грн .;

• Переклад документів з російської на українську мову та з української на російську: 100 грн. / Сторінка;

• Засвідчення справжності підпису перекладача: 50 грн .;

• Копії (установчі документи), виписки з документів: 4 грн. / Сторінка;

• Копії свідоцтв, довідок, дипломів і т.п .: 20-25 грн. / Сторінка;

• Дублікат документа: 250 грн .;

• Виїзд на місце вчинення нотаріальної дії: 200 грн .;

Генеральна довіреність на автомобіль Україна: скачати Генеральну довіреність на автомобіль

Генеральна довіреність на автомобіль використовується, якщо потрібно передати максимально широке коло повноважень щодо володіння, користування і розпорядження транспортним засобом.

За допомогою генеральної довіреності на транспортний засіб передаються такі правомочності, як право управління, експлуатації, передоручати іншим особам, відчуження (можливість продажу, дарування, обміну), зняття і постановки на облік в ДАІ.

Якщо Ви хочете купити або продати автомобіль, то доцільніше укладати Договір купівлі-продажу авто, так як це дозволить уникнути різних ризиків.

Предмет Генеральної довіреності на автомобіль

Генеральна довіреність на автомобіль (транспортний засіб) - це документ, що видається власником автомобіля іншій особі, яка в результаті отримує такі правомочності: управляти, експлуатувати, володіти, розпоряджатися, проводити реєстрацію, зняття і постановку на облік в ДАІ і т.д.

У практиці правозастосування Генеральна довіреність на машину (Транспортний засіб) часто замінює собою Договір купівлі-продажу транспортного засобу, оскільки проста в оформленні й дозволяє уникнути витрат. По суті, особа, яка отримала на своє ім'я Генеральну довіреність на авто, має точно такі ж права, що і сам власник транспортного засобу.

Однак, оформлення Генеральним дорученням на автомобіль замість договору купівлі-продажу несе в собі ризики як для однієї сторони, так і для іншої. Особа, яка отримала таку довіреність на автомобіль, ризикує тим, що титульний власник може в будь-який момент відкликати довіреність, провести відчуження транспортного засобу, а також в разі смерті Довірителя, то всі права власності переходять до його спадкоємців. А власник автомобіля ризикує тим, що на нього будуть приходити всі квитанції по сплаті штрафів, претензії в разі ДТП, податки і збори.

Ось тому ми рекомендуємо спочатку оформляти купівлю-продажу автомобіля не Генеральної довіреністю, а договором.

Сторони в Генеральній довіреності на автомобіль

за Генеральним дорученням на автомобіль сторонами можуть бути, як фізичні особи, так і юридичні і фізичні особи - підприємці.

Довіритель - сторона, яка видає Генеральну довіреність на авто.

Представник (або повірений) - сторона, яка отримує права за дорученням.

Залежно від суб'єктного складу залежить форма укладення Генеральному дорученню на транспортний засіб.

Умови Генеральної довіреності на транспортний засіб

Будь-який зразок Генеральної довіреності на автомобіль повинен містити обов'язково наступні умови:

  • ПІБ або повне найменування (для юридичної особи) Довірителя та Представника (дані вказуються максимально повні: для фізичних осіб паспортні, для юридичних - установчі);
  • ідентифікаційна інформація про транспортний засіб (державний реєстраційний номер, марка, тип автомобіля, номер двигуна, кузова, колір і ін.)
  • визначення кола правомочностей, якими Довіритель наділяє свого Представника (Генеральна довіреність передбачає передачу всіх прав власності, в тому числі щодо володіння, користування і відчуження);
  • термін дії Генеральної довіреності на автомобіль;
  • дата укладення довіреності - з неї починається відлік терміну її дії;
  • підпис фізичної особи або уповноваженого для юридичної особи.

Варто зазначити, що за типовим зразком Генеральної довіреності на автомобіль можуть бути відразу декілька Представників, - в цьому випадку вони все вказуються з позначенням по кожному ідентифікуючої інформації.

Дотримання наявності умов в Ген.доверенності на авто обов'язково і визначається Законом України Про нотаріат.

Форма Генеральної довіреності на автомобіль

Генеральна довіреність на автомобіль в Україні підлягає нотаріальному посвідченню, якщо Довірителем (особою, яка її видає) виступає фізична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

Генеральна довіреність на машину від юридичної особи оформляється в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення.

Припинення Генеральної довіреності на автомобіль

Окремо варто звернути увагу на особливості скасування та припинення дії Генеральним дорученням на автомобіль.

Отже, відповідно до ст.ст. 248-249 Цивільного кодексу України, довіреність припиняє свою дію, у разі:

- закінчення терміну Генеральної довіреності на автомобіль;

- скасування Генеральної довіреності особою, яка її видала;

- відмови представника від вчинення дій, визначених цією Генеральною довіреністю;

- припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

- смерті особи, яка видала або отримало доручення, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

З припиненням представництва за Генеральною довіреністю на авто втрачає також свою силу передоручення.

Коли Довіритель скасовує дію Генеральної довіреності на автомобіль, то він зобов'язаний повідомити про це до відома Представника.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

Права і обов'язки щодо третіх осіб, що виникли з Генеральному дорученню на авто, що виникли в результаті здійснення угоди Повіреним до того, як він дізнався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають силу для видав довіреність, і його правонаступників.

Оформлення купівлі-продажу автомобіля: процедура та документи

За своєю суттю купівля-продаж автомобіля є двосторонньою угодою, учасниками якої можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. На сьогоднішній день одними з найбільш поширених способів покупки машини є: оформлення договору купівлі-продажу (договір купівлі-продажу) транспортного засобу та оформлення генеральної довіреності.

Купівля нового автомобіля в салоні

Купівля нового авто в салоні є, мабуть, самим надійним і безпечним способом придбання транспортного засобу, тим більше що всі турботи з оформлення автомобіля лягають на дилера. Але спершу варто з'ясувати, в якому автосалоні найкраще купити машину. Багато в чому вибір залежить від репутації салону, тому уважно вивчіть відгуки покупців це допоможе визначити ступінь довіри до автосалону і якість обслуговування клієнтів.

Вибір автомобіля є, мабуть, найскладнішим завданням, так як необхідно врахувати не тільки його первинну вартість, а й подальші технічне обслуговування (витрати на бензин, комплектуючі, поточний ремонт та інше). Крім того, при покупці машини в салоні краще заздалегідь ознайомитися з технічними характеристиками обраного вами автомобіля. Це обумовлено тим фактом, що продавці-консультанти нерідко завищують або занижують характеристики транспортного засобу, роблячи його, таким чином, більш привабливим для покупця.

Коли краще купувати нове авто?

Найкращий час для покупки автомобіля - наприкінці поточного і початку наступного року. Саме в цей період знижки доходять до 10-20% від початкової вартості. Зниження цін на авто пов'язане з необхідністю салонів звільнити місця і потужності під нові машини. Крім того, безсумнівним плюсом покупки автомобіля в даний період є можливість отримати в подарунок кілька приємних опцій або аксесуарів, за які раніше довелося б доплачувати.

Яка процедура покупки авто в салоні?

Процедура покупки авто в салоні супроводжується складанням і підписанням договору купівлі-продажу транспортного засобу. Для цих цілей у більшості автосалонів є стандартні договори, зміст яких навряд чи будуть міняти під індивідуальні запити клієнта. Тим не менш, не варто відразу ж підписувати документи, уважно прочитайте всі пункти контракту. Крім того, щоб зробити покупку машини максимально безпечною, зверніть увагу, щоб в договорі чітко були прописані такі пункти:

 • терміни поставки автомобіля (вони повинні бути зафіксовані в календарних днях)
 • сума авансу і процедура його повернення, в разі вашої відмови від придбання авто
 • вказана повна модифікація моделі, по якій можна встановити точну комплектацію
Як оформити покупку нового автомобіля з салону?

Процедура оформлення покупки нового автомобіля тягне за собою необхідність реєстрації ТЗ в сервісному центрі МВС. Для реєстрації нового авто досить подати такі документи:

 • договір з печаткою продавця
 • індивідуальний податковий номер (ІПН)
 • паспорт або інший документ, що підтверджує особу
 • квитанції про оплату реєстрації та комплекту номерних знаків

У сервісному центрі Ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) та комплект номерних знаків. Після реєстрації дається 3 дні на оформлення обов'язкової страховки (ОСАГО).

Що повинен перевірити покупець під час отримання автомобіля в салоні?

Купити машину мало, потрібно ще бути дуже уважним при її отриманні з автосалону. Головне правило безпечного придбання автомобіля - нічого не підписувати, не переконавшись у якості автомобіля. Як тільки ви підпишете всі необхідні документи і покинете салон, будь-які виявлені пізніше пошкодження стануть придбаними вами особисто і довести щось автосалону буде вкрай проблематично. Тому при отриманні автомобіля обов'язково перевірте:

 • комплектацію автомобіля і цілісність лакофарбового покриття
 • роботу замків і всіх систем автомобіля (склопідйомників, ременів безпеки і т.д.)
 • справність світлових приладів (ближній і далекий світ, поворотники, габаритні вогні)
 • роботу двигуна, наявність і рівень рідин у всіх бачках, а також рівень масла і т.п.

На сьогоднішній день інтернет є найбільшою і розвиненою майданчиком для покупки і продажу автомобілів з пробігом. В Україні існує кілька великих сайтів з оголошеннями про купівлю, продаж, оренду та обмін машин. Купівля-продаж уживаних авто все частіше проводиться за допомогою автосайтів (автобзаров), на яких можна купити не тільки машини з України, а й авто з Європи, Польщі, Німеччини, Росії, Румунії та ін.

Як оформити покупку б / у автомобіля?

На даний момент є кілька способів купити б / у автомобіль. Всі вони відрізняються ціною, швидкістю і додатковими перевірками. Провести процедуру оформлення купівлі / продажу вживаного авто в Україні сьогодні можна:

 • склавши договір купівлі-продажу у нотаріуса
 • оформивши договір через комісійний магазин
 • виписавши нотаріальну генеральну довіреність
 • уклавши договір купівлі-продажу в сервісному центрі МВС

Найбільш надійним способом покупки машини з пробігом є укладення договору купівлі-продажу у приватного або державного нотаріуса. При цьому, для переоформлення прав власності на транспортний засіб, немає необхідності знімати авто з обліку (абз. 2 п. 33 Постанови КМУ №1388 від 09.07.1998 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів»). В цілому, основною перевагою нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу автомобіля є гарантія безпеки та законності угоди, так як нотаріус перевіряє документи і відсутність обтяжень (арешти, заборони, кредити) на машину.

Ще одним способом проведення операції купівлі продажу автомобіля в Україні є оформлення генеральної довіреності. З фінансової точки зору цей варіант вважається більш економним в порівнянні з посвідченням договору купівлі-продажу і займає менше часу. Однак з юридичної точки зору генеральна довіреність має істотний недолік - не дає права власності на авто. Більш того, довіреність може бути відкликана в будь-який момент, а ви ризикуєте втратити і гроші, і машину.

Оформлення угоди купівлі-продажу автотранспорту через комісійний магазин (автосалони з майданчиками trade-in) проводиться відповідно до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами. При цьому, податок з першого продажу в році легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не стягується. За повторну реалізацію ТЗ в поточному році або продаж вантажного автомобіля, автобуса, причепа, тягача податкова ставка становить 5% від вартості (статті 167.2 і 173.1 Податкового Кодексу України).

Порядок переоформлення прав власності на транспортні засоби може проводитися безпосередньо в сервісному центрі МВС (раніше МРЕВ). Договір купівлі-продажу машини складається сторонами угоди індивідуально (готується заздалегідь з узгодженням всіх пунктів) або за основу приймається бланк типового договору, виданий в СЦ МВС. Угода оформляється в присутності працівника центру і засвідчується печаткою. Після цього проводиться пряма перереєстрація на нового власника.

Система trade in - це можливість поміняти свій старий транспортний засіб на нову машину з автосалону або інше авто з пробігом. Обмін автомобілів за системою трейд-ін передбачає процедуру прийняття б / у автомобіля в рахунок вартості нового. Автосалони, які надають послугу Trade-in, можуть встановлювати різні умови викупу машин.

Скільки коштує генеральна довіреність, які чинники впливають на ціну?

Багато людей звертаються до кваліфікованих нотаріусів, тому таке питання як вартість генеральної довіреності в Україні виникає досить часто. Практика показує, що далеко не всі клієнти знають і розуміють, як формується ціна на дану послугу, а також від чого вона залежить.

Скільки коштує генеральна довіреність?

Відповідно до Закону України (стаття 31) «Про нотаріат», плата за виконання певних дій нотаріуса встановлюється за взаємною домовленістю між фахівцем і особою, яка звернулася за послугою. Іншими словами, ціна є договірною, проте на її формування впливає безліч факторів. До основних відносять:

 • Вид генеральної довіреності, її зміст. Бувають випадки, коли фахівець вдається до комбінованого виду, беручи до уваги певну життєву ситуацію.
 • Кількість представників. Подібна ділова папір може оформлятися на одного або кількох людей (але не більше десяти).
 • Є людина не резидентом або резидентом, фізичною або юридичною особою. Від подібного чинника залежить обсяг роботи фахівця.
 • Термін дії. Даний документ може видаватися на період від кількох днів до необхідної кількості років. Цей момент також безпосередньо впливає на вартість генеральної довіреності.
 • Необхідність виїзду до клієнта. Слід зауважити, що посадова особа має право здійснювати виїзд тільки в межах закріпленого за ним нотаріального округу.

В якому випадку проводиться дана дія? Якщо клієнт зважаючи на стан свого здоров'я (або перебуваючи в похилому віці) не може відвідати нотаріуса самостійно, фахівець здійснює виїзд до нього додому або за її місцезнаходженням. Також відомі випадки, коли виконання нотаріальних дій передбачає їх вчинення поза межами офісу (приклад: під час розрахунку за покупку нерухомості між сторонами в банківській установі). При цьому вартість нотаріальної послуги залежить від того, яка кількість часу витрачає посадова особа на дану процедуру, а також беруться до уваги транспортні витрати.

Якщо вас цікавить ціна на генеральну довіреність - звертайтеся за консультацією до компетентного і кваліфікованого нотаріуса Ручці Івану Миколайовичу. Завдяки високому професіоналізму та великому досвіду роботи в даній сфері, фахівець виконає будь-яку угоду відповідно до вимог законодавства за мінімальні терміни. Зручне розташування офісу дозволить вам дістатися до контори на будь-якому виді транспорту.

Процес реєстрації авто в Україні в 2016 році

У поточному році, з відмінною МРЕВ і ДАІ і удосконаленням відповідного закону, процедура перереєстрації автомобіля в Україні істотно спростилася і стала дешевше. Головним позитивним для автовласників зміною можна назвати скасування «довідки-рахунки», за яку раніше потрібно було відраховувати 1% від вартості покупки ТЗ. Тепер факт переходу прав власності підтверджують прямо в сервісному центрі (колишні ДАІ) або в автосалоні під час підписання договору купівлі-продажу.

Нововведення, що спрощують покупку і продаж авто:

 • Скасовуються збори в пенс. Фонд і податок на доходи фізосіб (якщо ви здійснюєте першу угоду з б / у автомобілем за рік).
 • З платежів за реєстрацію залишається: оплата оформлення техпаспорта і номерних знаків, оплата експертизи і за послуги сервісного центру.
 • Скасовується обов'язкова оцінка при державній реєстрації ТЗ.
 • Також скасовується при перереєстрації або первинної реєстрації раніше обов'язкове дослідження-експертиза.
 • Вам не можуть відмовити в реєстрації, якщо є заборгованість по штрафах.
 • Знижено сума держмита, що вноситься при нотаріальному посвідченні.
 • Тепер можна зберегти номерні знаки, якщо автомобіль змінює власника.

Можна реєструвати ТЗ в будь-якій області, незалежно від місця реєстрації нового власника.

Для реєстрації купується транспортного засобу зверніться до сервісних центрів МВС (зазвичай це відділення ДАІ або центри надання послуг) або до адміністрації автосалону, комерційної майданчики, на якій купуєте машину. Процес займає близько двох годин. Діяти треба так:

 • Надайте підготовлений до підписання договір купівлі продажу (оформляється там же, в сервісному центрі МВС) і пакет документів (список нижче).
 • Подайте заяву в потрібній формі про зняття автомобіля з реєстраційного обліку.
 • Сплатіть: техпаспорт (вартість - 248 грн.), Нові номерні знаки (135 грн.) І бланк реєстрації ТЗ (до 190 грн.), Дослідження-експертизу (270 грн.).
 • Експерти сервісного центру перевірять машину на відповідність номерів агрегатів і на угон.
 • Співробітники центру або продає компанії засвідчують договір купівлі / продажу.
 • Подайте заяву про взяття на реєстраційний облік автомобіля, який вже буде значитися за новим власником.
 • Після оплати номерів і реєстрації, ви зможете вибрати і отримати номери, а також техпаспорт.

Бажаючі можуть навіть не відвідувати сервісний центр МВС для здійснення угоди. Згідно з останніми змінами до постанов уряду №1200 і №1388, можна виконати реєстрацію та перереєстрацію прямо в автосалоні або компанії, яка торгує автомобілями. Будь-яка комерційна організація, підключена до бази МВС, здатна замінити сервісний центр і надати вам ті ж послуги з оформлення. Підставою для реєстрації вважається договір купівлі / продажу, і не потрібно навіть присутність обох сторін угоди. При очевидних плюсах, реєстрація в салоні або, скажімо, у нотаріуса, чи не передбачає експертну перевірку купленої машини на викрадення або номера вузлів.

У разі реєстрації з метою продажу, все одно слід відвідати сервісний центр для оформлення техпаспорта і номерів.

Які документи потрібні для перереєстрації авто

Щоб оперативно перереєструвати або зареєструвати машину, ретельно підготуйте необхідні документи:

 • Оригінали цивільних паспортів і їх копії,
 • ІПН та їх копії,
 • Техпаспорт на автомобіль і його копія,
 • Бланк договору купівлі-продажу (3 заповнених примірника, потрібно взяти бланки у адміністратора центру).
 • Заяви на те, щоб поставити / зняти з обліку також отримують і заповнюють на місці, в сервісному центрі.

Якщо машина ввезена з-за кордону, то пакет наданих документів буде іншим:

 • Митна декларація,
 • Договір купівлі-продажу,
 • Сертифікат відповідності УкрСЕПРО, в якому повинен бути зазначений екологічний клас ЄВРО-5 або вище,
 • Акт прийому / передачі авто від постачальника дилеру,
 • Транзитні автономери.

Про інші випадки і пакетах документів можна дізнатися на оф. сторінці

Після закінчення процесу постановки на облік новий власник транспортного засобу буде мати на руках новий техпаспорт і акт експертизи на предмет відповідності номерів (на угон). У деяких регіонах є черги в сервісних центрах, в деяких - ні. Практика показує, що для оформлення угоди і перереєстрації потрібно витратити від 2 годин до половини робочого дня, в залежності від регіону і місця постановки на облік.

Скільки коштує переоформити машину в Україні 2017

Як говорилося вище, обов'язкові платежі при реєстрації автомобіля:

 • техпаспорт (вартість - від 400 грн.),
 • номерні знаки (135 грн.)
 • бланки реєстрації та зняття з обліку транспортного засобу (115 грн.).

Що стосується податку на покупку / продаж автомобіля, то за новими вдосконаленим в 2017 році правилами, операції з купівлі / продажу б / у транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів), перший раз в календарному році повністю звільняються від податку. При продажу / купівлі не в перший раз за рік доведеться сплатити податок у сумі 5% від вартості ТЗ. Податок на операції з новими автомобілями залежить від марки машини і становить від 3 до 5% від суми угоди.

Таким чином, ціна перереєстрації та проведення угоди (без урахування податку) складе не більше 1000 грн.

Чи обов'язковий огляд експерта при прямій перереєстрації

Так, при перереєстрації огляд експерта тепер є обов'язковим для всіх. Така перевірка проводиться в інтересах нового власника автомобіля і за його заявою. Вона попереджає різні маніпуляції при продажу ТЗ. Після огляду і перевірки номерів по базі, експерт складає акт або робить позначку в документах на перереєстрацію.

Як зареєструвати авто без номера кузова

Автомобіль з безномерних кузовом, як і раніше, можна перереєструвати тільки в одному випадку: при передачі його у спадок. Але допускається дублювання номера кузова або отримання (і нанесення нового номера) в деяких випадках: старі авто (до 2000 року), автомобілі з втраченим при ремонті номером, передані власнику правоохоронними органами та ін. Питаннями відновлення номерів займається НДБЕ Сантодор.

Реєстрація ТЗ якщо на ньому є штрафи

За новими правилами постановці на облік працівники сервісного центру не має права відмовити вам у перереєстрації, якщо є заборгованість по штрафах. Реєстрація проводиться в тому ж порядку, як якби заборгованості на ТЗ не було.

Переоформлення автомобіля на юридичні обличчя

При переоформленні ТЗ на юридичну особу з боку покупця потрібно надати документи про реєстрацію цього юр.лица і його реквізити. Також потрібна довіреність на представника компанії (ту людину, яка здійснює перереєстрацію) його паспорт та ІПН. Процедура відрізняється від стандартної тим, що видається бланк купівлі / продажу юр. особі.

Перереєстрація автомобіля при зміні прописки

Поняття «місце реєстрації автомобіля» за новими правилами скасовано. У реєстраційному свідоцтві зазначено підрозділ МВС, яке видало документ, і адреса власника. Ви можете експлуатувати свій автомобіль в інших областях України як завгодно довго, продавати його і переоформляти в інших сервісних центрах країни. Але при переїзді в іншу область потрібно отримувати нові номери. В цьому випадку зверніться до місцевого центру центр, надайте заяву про перереєстрацію і засвідчують особу і власність на ТЗ документи.

Переоформлення авто без зміни номерів

За новими правилами реєстрації машина може охоронити номера, навіть якщо власник змінився. Заповнюючи заяви на перереєстрацію, зняття / постановку на облік, вкажіть, що бажаєте залишити старий номер.

Переоформлення авто без зняття з обліку

У ряді випадків відбувається переоформлення без зняття з обліку. Наприклад, якщо власник поміняв прізвище, місце прописки та ін. Потрібно уявити адміністратору центру код, паспорт, заяву, і деякі інші документи (наприклад, свідоцтво про шлюб при зміні прізвища). Якщо авто переоформляється без зняття, то його огляд не проводиться. Ви оплачуєте тільки послуги сервісного центру.

Переоформлення авто за генеральним дорученням

Оформлення автомобіля на компанію завжди здійснюється уповноваженою особою. Воно, має при собі наказ або довіреність і документи, що засвідчують особу (ІПН і паспорт). Приватні особи теж переоформлюють машину по генеральній довіреності. Такий документ видають: подружжя, родичі, що знаходяться за кордоном, літні люди та ін. Переоформлення за генеральним дорученням у 2017 році розширює список документів для подачі в сервісний центр: додаються паперу уповноваженого і сама довіреність. За вартістю і порядку реєстрації переоформлення за дорученням нічим не відрізняється від зняття / постановки на облік.

Переоформлення автомобіля за договором купівлі-продажу

Згідно з новими правилами, практикується укладання договорів купівлі / продажу ТЗ безпосередньо в сервісний центрах уповноваженими адміністраторами. Їхня справа - засвідчити особистості договірних і факт договору, провести перевірку ТЗ і техпаспорта. Договір приноситься в центр оформленим і не підписаним, або бланки, що видаються в центрі, заповнюються на місці, в трьох примірниках. Завірені копії документів та один з примірників договору купівлі / продажу зберігаються в сервісному центрі МВС три роки. Ця процедура безкоштовна, і після неї відразу виконується переоформлення.

Як переоформити машину на себе

Це зробити не представляється можливим, навіть якщо у вас є «генералка». Ви можете «продати» машину за дорученням третьої особи (родича, дружині), а потім - собі. Цей спосіб практикувався і раніше, але був пов'язаний з великими витратами. Тепер же, якщо між угодами пройде рік, ваші витрати будуть мінімальними.

Як оформити дарчу на машину в 2017 році

Так само, як і продаж. Тільки замість договору купівлі-продажу в сервісному центрі за місцем прописки вам дадуть типовий договір дарування. Заповніть його в трьох примірниках (один для центру) і віддавайте на перереєстрацію разом з документами, що засвідчують особу і право власності на ТЗ.

Як переоформити авто без господаря

Це можливо тільки при генеральному дорученню власника. Зверніться в сервісний центр за місцем прописки і дійте за описаним вище плану. Ваша генеральна довіреність (оригінал) в цьому випадку залишиться на зберігання в сервісному центрі.

Як перереєструвати машину на іншу людину

Переписати машину на іншого водія можна все в тому ж сервісному центрі (поки їх роль виконують колишні МРЕВ і ДАІ). Теоретично ви можете зробити це без самого цієї людини. Пред'явіть в сервісному центрі його документи і уявіть їх копії, заповніть заяву на перереєстрацію.

Переоформлення кредитного автомобіля

Банки неохоче йдуть на участь у продажу кредитного автомобіля, і такі випадки рідкісні. Перед реєстрацією закладеного автомобіля відбувається підписання тристороннього договору з кредитують банком. Щоб перереєструвати авто в кредиті, потрібно в сервісний центр МВС разом з іншими документами пред'явити цей договір і додати копію. Якщо цього не зробити, то в результаті перевірки адміністратор виявить обтяження на машині і відмовить в проведенні операції. В іншому процедура перереєстрації авто на фірму нічим не відрізняється від оформлення приватною особою.