наказ про проведення інвентаризації

Наказ про проведення інвентаризації за формою інв-22

Перед початком регулярної або позачергової інвентаризації відповідальним особам слід скласти документ за формою інв-22. Він буде зберігатися в бухгалтерії того юрособи, яка вказана в нижній частині форми. Наприклад, якщо інвентаризацію запитує головний офіс, то і вся звітність по ній повинна прийти туди. Після прийому документ слід зберігати 5 років.

Зразок і порожній бланк форми інв-22

Слід відразу зазначити, що власник перераховується майна і замовник оцінки можуть не збігатися:

Перевірка також може бути призначена в одному з відділів, наприклад, архіві, відділі кадрів, на складі і т.д. Пам'ятайте, що без заповненої інв-22 інвентаризація початися не може. Тільки після оформлення відповідного розпорядження відповідальна комісія переходить до складання попередніх актів та описів.

Оформлення наказу (постанови) про інвентаризацію - гранично проста процедура. В шапку знадобиться внести ОКПО і назва структурного підрозділу, якщо мова йде не про загальну інвентаризації або переоцінки, а про звітність про майно окремої філії. Якщо планується проводити перевірки в декількох підрозділах, то інв-22, а також пов'язані з нею форми будуть складатися для кожного.

Об'єктом інвентаризації можуть виступити основні засоби, товарно-матеріальні цінності, зобов'язання, об'єкти завершеного або незавершеного будівництва, об'єкти, що знаходяться на відповідальному зберіганні, і т.д.

В якості причини для планової інвентаризації вказуємо «контрольна перевірка» або, прямо - «планова інвентаризація». Якщо ж відбуваються кадрові зміни - «зміна матеріально відповідальних осіб» або «реорганізація». Постанова також заповнюється для випадків переоцінки.

У разі, зміни відповідальних осіб вказують комірників, касирів та інших фахівців, працевлаштованих на момент проведення перевірки.

Терміни проведення оцінки повинні бути точними. Дата початку не може бути раніше дати документа.

Після того, як інв-22 заповнена, її слід занести в журнал за формою інв-23. А ось результати перевірки заносяться в журнал за формою інв-25. Ці документи можуть залишитися в структурному підрозділі або бути передані (в разі, про який ми говорили вище).

Як правило, форма інв-22 заповнюється від імені директора підприємства (або його заступника). Головою інвентаризаційної комісії зазвичай виступає головний бухгалтер (його заступник), проте в окремих випадках відповідальні особи можуть змінюватися. Кількість членів може бути меншим, ніж передбачене документом кількість полів.

Посади можуть скорочуватися, а ПІБ приводитися в формі прізвища та ініціалів. У постанові Держкомстату немає ніяких вказівок на те, що розшифровувати підпис потрібно із зазначенням повного імені та по батькові.

Зразок заповнення складу членів комісії показаний нижче:

Форма інв-22. Наказ про проведення інвентаризації

Перед початком проведення оцінки ТМЦ на підприємстві оформляється наказ. Це розпорядження керівництва компанії, в якому прописується про необхідність проведення перевірки цінностей підприємства (компанії) з метою обліку. Для цього використовують уніфіковану форму інв-22, під назвою «Наказ (розпорядження або постанова) на інвентаризацію».

У цьому матеріалі ми розглянемо особливості бланка для оформлення наказу на проведення обліку ТМЦ (інвентаризації) і особливості його заповнення. В кінці тексту можна скачати приклад бланка наказу і його зразок.

Відповідно до річного плану підприємства раз на рік проводиться або при необхідності проводиться інвентаризація всіх активів і пасивів компанії (підприємства). Найчастіше проводять інвентаризацію в компанії (на підприємстві) в кінці календарного року. Ця процедура необхідна при зміні відповідальної за матеріальні цінності особи, під час переоцінки вартості зобов'язань (майна) підприємства або компанії. Завдяки інвентаризації оцінюється не тільки вартість майна, але і звіряється його фактичну наявність і відповідність з отриманими даними результатами бухгалтерського обліку підприємства. Після оцінки матеріально-технічної бази виявляється надлишок або недостача.

На основі наказу про проведення обліку і перевірки ТМЦ складайте список матеріально-технічних цінностей, які підлягають перерахунку і перевірки, терміни проведення обліку і склад (із зазначенням ПІБ та посад) інвентаризаційної комісії. Призначається комісія наказом керівника.

Заповнюємо наказ про проведення інвентаризації (форма інв-22)

Більшість розпорядчих документів мають схожу форму заповнення. Стосується це і наказу інв-22.

У верхній частині форми необхідно вказати такі дані:

 • Фактичне найменування юридичної особи;
 • Вказати підрозділ компанії (підприємства), якщо інвентаризація ТМЦ проводиться не на всьому підприємстві, а тільки в відділі або підрозділі;
 • Вказати № наказу, дату його оформлення;
 • Далі заповнюється рядок «для проведення інвентаризації». У ній вказують майно, матеріальні цінності, які вимагають перевірки або перерахунку.
 • Нижче подається список членів комісії, до складу якої входять члени керівного складу підприємства, представники бухгалтерії компанії та матеріально відповідальна особа.

Обов'язково необхідно в бланку прописати дані всіх членів комісії, вказати ПІБ, посада члена комісії. Навпаки цих записів члени комісії ставлять підписи.

Нижче необхідно прописати майно (сировина, пасиви, активи і т.д.), що підлягають інвентаризації. Вказується дата початку та закінчення перевірки. Також треба вказувати мету проведення перевірки. Це може бути зміна матеріально відповідальних осіб на підприємстві (компанії), переоцінка ТМЦ або контрольна перевірка.

Під час огляду ТМЦ дані вносять до граф інвентаризаційного опису.

 • Для обліку основні засоби підприємства використовують форму інв-1 - завантажити.
 • Для проведення інвентаризації всіх наявних нематеріальних активів підприємства виконують опис за формою інв-1а - завантажити.
 • Для обліку ТМЦ заповнюється опис інв-3.

Після заповнення опису її здають в бухгалтерію. Далі бухгалтер вносить фактичні дані у відомість і знаходить розбіжності, якщо такі є.

Для обліку ОЗ, нематеріальних активів обов'язкове заповнення порівнювальної відомості за формою інв-18 - скачати.

Підсумок інвентаризації в кількісному і ціновому вираженні вказується у відомості інв-26 (завантажити зразок можна тут).

Після проведення інвентаризації спочатку готуються і заповнюються всі бланки, а потім здаються в один день. Всі бланки підписує, стверджує керівник підприємства, ставить печатку.

Наказ про проведення інвентаризації на 2017 рік

інвентаризацією вважається ряд заходів, спрямованих на періодичний перерахунок і перевірку майна і товарів на предмет цілісності, збереження і наявності, а також встановлення їх відповідності даним з бухгалтерської звітності. Для проведення даних заходів необхідно сформувати відповідну документацію.

Обсяг управління запасами пов'язаний з балансом між часом виконання поповнення запасів, вартістю витрат на інвентаризацію, управлінням активами, прогнозуванням запасів, оцінкою, оглядом інвентарю, прогнозуванням цін на майбутні запаси, фізичної інвентаризацією, доступним приміщенням, управлінням якістю, поповненням, поверненням товарів і прогнозуванням попиту .

Балансування цих конкуруючих вимог призводить до оптимального рівня запасів, який є безперервним процесом, оскільки бізнес має потребу в зміні і реагуванні.

Даний наказ є одним з основних документів будь-якого заходу інвентаризаційного характеру. Він може бути складений або в довільній формі, або згідно бланків № інв-22 і № інв-23, які затверджені Постановою Держкомстату Росії №88 від 18.08.98.

Проведення інвентаризації починається з складання відповідного наказу від керівника. Якщо здійснюється приватна перевірка, то документ складається з урахуванням реквізитів, характерних саме для неї.

Порядок проведення даної процедури визначається Рекомендаціями Мінфіну РФ №49 від 13.06.1995.

Перший етап полягає у визначенні членів комісії, які мають повноваження на зіставлення факту наявності ОС і даних бухгалтерського обліку.

Перед початком проведення інвентаризаційних заходів бухгалтером надаються для вивчення дані щодо бухобліку з фіксованим переліком майна організації, його вартостей, а також зобов'язань фірми.

Дана інформація знаходить відображення у звітах про рух ТМЦ та регістрах бухгалтерського обліку. Дані обов'язково перевіряються на достовірність і порівнюватися з інформацією з первинної документації.

комісії надаються опису наявних цінностей, товарів, запасів. Проводиться перевірка наявності того чи іншого майна в діяльності компанії з тим, що присутня в документі.

По закінченню процедури підрахунку складається акт, в якому вказуються всі результаті перевірки, а у відомості обліку відображаються всі виявлені розбіжності. Підсумки обговорюються на спеціальних зборах інвентаризаційної комісії, де вкрай важливо правильно вказати дані з розпорядження про ініційовані контрольних заходах, членах комісії, виявлені розбіжності.

У разі відсутності розбіжностей, це також необхідно зафіксувати в документі. Актом результатів моніторингу є інвентаризаційний опис.

Існують загальні форми для конкретної групи товарів, наприклад, при інвентаризації готівки використовують № інв-15, облік всіх нематеріальних активів - № інв-1а, ТМЦ - № інв-3, облік основних засобів - № інв-1, заповнення даних документів регламентовано постановою Держкомстату РФ No88 від 18.08.1988.

Інвентаризація проводиться обов'язково з матеріально-відповідальними особами, якими можуть бути, наприклад, продавці або касири. Саме ці працівники повинні надавати розписки про те, що все що надійшла цінне майно оприбутковано, відпущений - списано, а вся первинна звітність по ним представлена ​​бухгалтерії.

Далі інвентаризаційною комісією можуть бути запропоновані шляхи вирішення невідповідностей (оприбуткування, списання надлишок), а також проведення ряду заходів, які в подальшій виключать можливість появи подібних проблем.

У документі можуть бути вказані й інші рекомендації, наприклад, потреба у посиленні охорони через крадіжку майна компанії.

Проведення перевірки безпосередньо залежить від класифікаційної ознаки (Ступінь охоплення, обов'язковість і періодичність проведення).

В разі повної перевірки зачіпаються всі об'єкти власності організації, а також зобов'язання перед кредиторами. Вона необхідна при ліквідації фірми, зміні статусу або структури. У випадку з часткової інвентаризацією зачіпаються тільки окремі групи майнових об'єктів, наприклад, гроші в касі, процедуру слід провести до початку календарного року.

планова інвентаризація відрізняється від позапланової датою проведення, яка в другому випадку не визначена, а в першому - чітко регламентована. Позапланова перевірка може бути призначена керівником компанії або державними органами.

також виділяють перевірочну, яка необхідна для перевірки достовірності певних відомостей, і контрольну інвентаризацію, яка вже констатує факт недостовірності інформації та виносить рішення.

Слід пам'ятати, що різні майнові об'єкти оцінюються не однаково. Після занесення наказу в журнал, комісія готує всю бухгалтерську та технічну документацію, перевіряє на наявність об'єктів на складі, всі змінні носії з інформацією.

Особливості при складанні розпорядження про проведення інвентаризації:

 1. Інвентаризація основних засобів проводиться тільки 1 раз в 3 роки.
 2. У разі виникнення надзвичайної ситуації виконується перевірка відразу ж в цей день або по його завершенні.
 3. При призначенні нового матеріально відповідальної особи процедуру слід завершити до звільнення старого співробітника, зазвичай, в день передачі повноважень.
 4. Недостача, розкрадання, псування повинні бути зафіксовані строго в день встановлення даного факту.
 5. Зміна форми власності, реорганізація, передача в оренду.

Наказ про інвентаризаційному моніторингу буде потрібно в наступних випадках:

 1. Проведення різного роду угод з нерухомим майном - здача в оренду, продаж і купівля, зміна форми власності, реорганізація.
 2. Підготовка бухгалтерської звітності за рік.
 3. Укладення нового договору про матеріальну відповідальність і призначення нового відповідального особи.
 4. Розкрадання, псування майна.
 5. Непередбачені обставини - пожежі, повені та інші НС.
 6. Припинення діяльності організації і подальша ліквідація.

Необхідні відомості і зразок

Наказ про проведення інвентаризації складається за формою № інв-22 і має наступну структуру:

 1. Склад комісії із зазначенням посад усіх співробітників, що бере участь в заході.
 2. Назва документа (якщо не наказ, то розпорядження або постанова), дата початку та закінчення перевірки, номер.
 3. Повні реквізити (назва структурного підрозділу, якщо об'єкти інвентаризації знаходяться в ньому, код ОКПО).
 4. Причини проведення процедури.
 5. Елементи проведення - НМА, ОС, зобов'язання.
 6. Терміни надходження матеріалів за результатами інвентаризації в бухгалтерію (порівняльні відомості, акти і опису).

Згідно із законодавством РФ, встановлені параметри перевірки і підстави повинні затверджуватися керівником компанії, доводитися до голови комісії і всі її членів, включатися до відповідного журналу з обліку контролю за виконанням наказів.

Спочатку необхідно заповнити загальні реквізити (назва, дати, структурні підрозділи або організація в цілому). Далі вказується загальна мета проведення інвентаризаційного заходи.

наступним заповнюється інформація про склад комісії, в якій можуть бути як співробітники компанії, так і незалежні аудитори. Всі перевіряючі в момент проведення інвентаризації повинні бути присутніми на місці. У разі хвороби когось із складу необхідно внести відповідні зміни.

Крім випадків обов'язкової перевірки, організації самостійно можуть визначати події, що вимагають проведення моніторингу, а також час і правила. Кожна організація регламентує цей процес, закріплюючи його в обліковій політиці.

Володіння великою кількістю інвентарю протягом тривалого часу зазвичай не вигідно для бізнесу через дорогого зберігання, можливості зносу і витрат на відновлення. Проте, занадто мало інвентарю теж не вигідно, так як бізнес ризикує втратити потенційні продажі та потенційну частку на ринку. Прогнози і стратегії управління запасами, можуть допомогти звести до мінімуму витрати на процедуру інвентаризації, оскільки товари створюються або приймаються тільки в міру необхідності.

Інвентаризація товарів на складі в 1С - на даному відео.

Наказ про проведення інвентаризації - зразок заповнення

Наказ про проведення інвентаризації - зразок заповнення цього документа ви знайдете в нашій статті - є основоположним документом будь-якого інвентаризаційного заходи. Детальніше про те, яким є його вигляд і що за інформація в ньому вказується, буде розказано в нашій статті.

Задайте ваше запитання за правилами ведення та заповнення тих чи інших видів документації на нашому форумі. Наприклад, як документально оформити інвентаризацію обговорюємо тут: https://forum.nalog-nalog.ru/drugie-voprosy-po-uchetu-i-nalogam/dokumental-noe-oformlenie-inventarizacii/

Дивіться наш відео-ролик про те, як скласти наказ про інвентаризацію:

Наказ на проведення інвентаризації інв 22 (бланк)

Перш ніж приступити до заходів звірки присутнього в компанії або у ІП майна (основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів або матеріально-виробничих запасів) і даних, зафіксованих в її бухгалтерської базі, слід сформувати відповідне розпорядження. Воно може мати як довільну форму, так і бути створеним на уніфікованому бланку форми інв-22, затвердженому постановою Держкомстату РФ від 18.08.1998 № 88.

Бланк наказу про проведення інвентаризації інв-22 ви можете скачати на нашому сайті.

Розпорядження займає один лист і має структуру, яка відображатиме:

 • Реквізити цього документа: вказується назва (наказ, розпорядження або постанова), а також присвоюється певний номер і проставляється дата складання.
 • Інформацію про майбутню процедуру: її причини, елементи перерахунку (ОС, НМА, МПЗ, грошові кошти або ТМЦ), часовий проміжок, який буде охоплений ревізією.
 • Склад співробітників (із зазначенням посади кожного), які входять до складу комісії.

Наказ візується керівником компанії або ІП, після чого його реквізити заносяться в журнал, призначений для реєстрації подібних документів (інв-23).

ВАЖЛИВО! Відповідно до наказу після закінчення інвентаризації до бухгалтерії передаються всі матеріали перевірки: порівняльні відомості, інвентаризаційні акти та опису.

Зразок наказу про інвентаризацію

На нашому сайті ви можете скачати зразок заповнення форми інв-22.

Розпорядчий документ, що запускає процедуру перевірки наявності майна, може бути створений як в довільній формі, так і на уніфікованому бланку форми інв-22. Він містить всі основні дані, необхідні для здійснення інвентаризації. Його реквізити будуть присутні у всіх документах, складених у ході ревізії.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

Є питання? Отримайте швидкі відповіді на нашому форумі!

Як скласти наказ про проведення інвентаризації

Інвентаризація потрібна компанії, щоб перевірити, яке майно у неї фактично є і який стан її фінансових зобов'язань. Цей захід проводять за певними правилами в кілька етапів. Але для початку необхідно видати наказ про проведення інвентаризації. Ми докладно розповімо, як правильно скласти цей документ.

Наказ на інвентаризацію (зразок 2018 роки) зазвичай складають за розпорядженням керівника в плановому або позаплановому порядку. Відповідальний за це головний бухгалтер або інший працівник бухгалтерії, а якщо він захворів або відсутній - особа, уповноважена на ведення бухгалтерської документації.

 • перед складанням річної звітності;
 • при зміні матеріально відповідальних осіб, в тому числі пов'язаних з передачею майна третім особам;
 • після надзвичайних ситуацій - пожеж, повеней, інших лих;
 • при виявленні розкрадань або псування майна.

Як скласти розпорядження на перевірку

Зразок наказу про проведення інвентаризації був розроблений і затверджений наказом Мінстату України від 18 серпня 1998 № 88. Це форма № інв-22. Нею необхідно користуватися незалежно від того, з чим пов'язано розгляд, чи є вона повною або частковою, була заздалегідь запланована або буде проводитися несподівано.

Наказ на інвентаризацію зразка 2018 року містить у:

 • конкретну мету проведення - інвентаризація товарів, основних засобів, активів, дебіторської заборгованості, всього майна;
 • перерахування підрозділів організації, де буде проводитися перевірка, наприклад, тільки на складі або в іншому відділі, по всій компанії;
 • період і тривалість заходу - з якою по яку дату проходить, коли уявити результати перевірочних дій;
 • склад комісії, в тому числі ПІБ її голови, - в неї можуть входити не тільки співробітники компанії, здатні оцінити стан майна і зобов'язань, а й сторонні аудитори;
 • дані про наказ: його дата, номер, інформація про що підписав розпорядження керівника.

Після того, як встановлює документ підготовлений, його необхідно зареєструвати в журналі для обліку контролю виконання таких рішень. Відповідну форму реєстру можна взяти з постанови Держкомстату № 88 - форма № інв-23. Це необов'язково, компанія може розробити власний варіант журналу, але для зручності можна користуватися шаблоном, запропонованим чиновниками.

Важливо, щоб до наказу були ознайомлені всі перераховані в ньому працівники. Свої розпису вони можуть ставити безпосередньо на аркуші, що містить дані про майбутню перевірку, або на окремому аркуші ознайомлення з документом, який підшивається до розпорядження.

Про намір провести зіставлення товарів / запасів / цінностей на папері і насправді треба повідомити під розпис також матеріально відповідальних осіб того підрозділу, де проводиться звірка.

Приклад, як скласти наказ на інвентаризацію матеріальних цінностей (зразок 2018 роки)

 1. У відповідні поля вписуємо найменування організації (ІП), вказуємо ОКПО, уточнюємо номер наказу і дату його складання.
 2. Заповнюємо «тело9raquo; документа, уточнюючи, який саме захід проводиться і хто з працівників в ньому бере участь. При перерахуванні допускається скорочувати імена та по батькові співробітників.
 3. Зазначаємо, що саме треба перевірити і в якому підрозділі, пояснюємо причини, за якими необхідно провести порівняння реальних запасів / цінностей / товарів і зазначених в документах. Одночасно вписуємо дати початку і закінчення процедури аналізу стану майна.
 4. Останнє - визначити крайню дату здачі звіту за підсумками звірки, а також підписати у керівника, який призначив перевірку.
 5. Ось так виглядає готове розпорядження.

Інвентаризація та оформлення її результатів

Перевірка полягає в порівнянні і зіставленні фактичних обсягів цінностей з тими, які зафіксовані в первинних документах. Тому спочатку члени комісії знайомляться з описами наявних цінностей / товарів / запасів. Потім вони порівнюють майно в наявності з тим, що значиться на папері.

Після закінчення процедури підрахунку і зіставлення члени комісії оформляють документи, що містять результати перевірки. Найчастіше це не один документ, а кілька. Так, виявлені розбіжності фіксуються у відомості обліку результатів. Як шаблон такого документа можна використовувати форму № інв-26 з постанови Держкомстату від 27.03.2000 № 26.

Пізніше підсумки обговорюються на спеціальному засіданні постійної інвентаризаційної комісії, яке є підставою для складання протоколу. Затвердженої форми для протоколу немає, тому головні вимоги - правильно вказати дані з розпорядження про ініціювання контрольних заходів, про членів комісії, виявлені розбіжності. Якщо невідповідностей немає, це треба задокументувати. Комісія також висуває пропозиції оприбуткувати / списати виявлені надлишки / недоліки, відобразити їх у балансі. Крім того, в протоколі можна зафіксувати інші ініціативи, наприклад, посилити охорону, щоб в майбутньому уникнути розкрадань.

Завантажити зразок оформлення протоколу засідання

На підставі такого протоколу керівник видає наказ за підсумками інвентаризації, зразок якого можна скачати безкоштовно нижче.

У цьому документі обов'язково відбивається «реакція9raquo; керівництва на пропозиції членів комісії, а також конкретні вказівки, що необхідно зробити, - провести додаткову перевірку, покарати винних, ввести додаткові заходи безпеки. Контроль за виконанням розпорядження керівник залишає за собою.