знайти скалярний добуток векторів онлайн

Онлайн калькулятор. Скалярний добуток векторів.

Цей онлайн калькулятор дозволить вам дуже просто знайти скалярний добуток двох векторів.

Скориставшись онлайн калькулятором, ви отримаєте детальне рішення вашого завдання, яке дозволить зрозуміти алгоритм вирішення задач на обчислення скалярного добутку векторів і закріпити пройдений матеріал.

Калькулятор для обчислення скалярного твори

Форма подання першого вектора:

Форма подання другого вектора:

Введіть значення векторів.

Інструкція використання калькулятора для обчислення скалярного твори

Введення даних в калькулятор для обчислень скалярного твори

В онлайн калькулятор можна вводити числа або дроби. Більш детально читайте в правилах введення чисел.

Додаткові можливості калькулятора для обчислення скалярного твори

  • Між полями для введення можна переміщатися натискаючи клавіші "вгору", "вниз", "вліво" і "вправо" на клавіатурі.

Теорія. Скалярний добуток векторів

Вводити можна числа або дроби (-2.4, 5/7,.). Більш детально читайте в правилах введення чисел.

Будь-які нецензурні коментарі будуть видалені, а їх автори занесені в чорний список!

Копіювання матеріалів заборонено.

Ласкаво просимо на OnlineMSchool.

Мене звуть Довжик Михайло Вікторович. Я власник і автор цього сайту, мною написаний весь теоретичний матеріал, а також розроблені онлайн вправи і калькулятори, якими Ви можете скористатися для вивчення математики.

Онлайн калькулятор. Скалярний добуток векторів.

Цей онлайн калькулятор дозволить вам дуже просто знайти скалярний добуток двох векторів.

Скориставшись онлайн калькулятором, ви отримаєте детальне рішення вашого завдання, яке дозволить зрозуміти алгоритм вирішення задач на обчислення скалярного добутку векторів і закріпити пройдений матеріал.

Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів залежить не тільки від їх модулів, але і від кута між ними. Щоб знайти скалярний добуток векторів, потрібно помножити довжини векторів на косинус кута між ними.

Примітно в скалярному творі векторів кілька моментів. Якщо скалярний добуток позитивно, отже, кут між векторами - гострий, і навпаки. Якщо скалярний добуток негативно, значить кут між векторами більше 90 градусів, і він - тупий.

Якщо скалярний добуток дорівнює добутку довжин векторів, отже, дані вектори колінеарні між собою (паралельні), так як косинус 0 градусів дорівнює 1. Відповідно, косинус кута в 90 градусів між ортогональними векторами (які лежать перпендикулярно градусів один до одного) дорівнює 0, і все скалярний твір ортогональних векторів також дорівнює 0.

= |||| cosα

Скалярний добуток векторів онлайн

Даний онлайн калькулятор дозволяє скалярно множити як двомірні, так і тривимірні вектора. При цьому вектора можна задавати через їх координати якої точки (координати початку і кінця вектора). Швидке і докладний рішення.

Скалярний добуток векторів

Обчислення скалярного добутку векторів.

Виберіть необхідні вам розмірність векторів і форму їх подання

Форма подання першого вектора:

Форма подання другого вектора:

Введіть значення векторів.

Вводити можна числа або дроби. наприклад: 1.5 або 1/7 або -1/4 і т.д.

Скалярний добуток векторів онлайн

скалярним добутком двох векторів a і b називається скалярний число, величина якого дорівнює сумі попарного твори координат векторів a і b. Наприклад, для векторів

Обчислення скалярного добутку двох векторів дуже часто необхідно при вирішенні різних завдань з математики та фізики. Як приклад можна привести розрахунок роботи зовнішньої сили, яка обчислюється як скалярний твір сили на переміщення:

Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів також є скалярною величиною, обчислити її значення можна, скориставшись формулою a х b = | a | х | b | х cos α. В іншому варіанті обчислення добутку векторів на площині здійснюється попарним множенням значень координат векторів a • b = ax х bx + ay х by. Наприклад, для 2-х векторів з координатами a = і b = скалярний твір дорівнюватиме 3 х 4 + 5 х 3 = 27.

У разі розгляду скалярного твори векторів, які розташовуються в системі координат XYZ, a = і b = розрахунок виконується по аналогічним площинному варіанту формулами. a • b = ax х bx + ay х by + az х bz.

Наприклад, для 2-х векторів з координатами a = і b = скалярний твір дорівнюватиме 3 х 4 + 5 х 3 + 2 х 5 = 37.

Загальна для n-мірного простору формула розрахунку буде мати вигляд: a • b = a1 х b1 + a2 х b2 +. + An х bn.